Populaire onderwerpen

Lees voor

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • Kappen bomen in verband met veiligheid

  De gemeente controleert jaarlijks een groot deel van de gemeentelijke bomen op veiligheid en onderhoudstoestand. Uit deze boomveiligheidsinspectie is gebleken dat een aantal bomen gekapt moeten worden omdat hier ernstige afwijkingen zijn geconstateerd.

 • Bent u mantelzorger of krijgt u zorg van een naaste?

  Dag en nacht voor iemand klaar staan die langdurig ziek is of een beperking heeft? Onvoorwaardelijk zorgen voor een naaste. Mogelijk maken dat een vriend, familielid of goede kennis zo lang mogelijk in het eigen huis kan blijven wonen. Dat doet de mantelzorger allemaal. Dat waardeert de gemeente Leudal.

 • Gemeentegids 2017/2018

  In week 33 verschijnt de gemeentegids 2017/2018. In deze gids staat de meest actuele informatie over verenigingen, instellingen en organisaties uit onze gemeente. Samen met de uitgever van deze gids, Akse Media uit Den Helder, is besloten om deze gids in beperkte oplage te produceren. Dit om kosten te besparen en bovendien is dit beter voor het milieu.

 • Kent u een mantelzorger die een attentie verdient?

  Hulp en zorg bieden, meegaan naar het ziekenhuis, veranderingen in de persoonlijke relatie, veel regelen…. Zomaar een greep uit taken van een mantelzorger. Taken die vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd maar niet onopgemerkt mogen blijven.

 • Inspraak op de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018

  Sinds 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. Tegelijkertijd is in de gemeente Leudal de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leudal 2015 ingegaan. Nieuwe inzichten, toevoegingen aan de wet en jurisprudentie maken het nodig dat deze verordening wordt aangepast. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal op 18 juli 2017 de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018 vastgesteld.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.