Populaire onderwerpen

Lees voor

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • Agenda commissies Sociaal, Fysiek en Bestuur en Middelen

  De commissies sociaal, fysiek  en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 oktober 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis Leudal.

 • Leudal gaat wensen woonwagengemeenschap inventariseren

  Vandaag (15 oktober 2018) heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Leudal en enkele bewoners van de lokale woonwagengemeenschap. In dit gesprek heeft de gemeente toegezegd de woonwensen van de woonwagengemeenschap te gaan inventariseren om vervolgens een weloverwogen lokaal woonwagenbeleid te kunnen opstellen.

 • Geurbeleid voor bedrijventerrein Zevenellen

  Voor het, deels braakliggende, bedrijventerrein Zevenellen is een geurbeleid opgesteld. Om tot dit geurbeleid te komen is in opdracht van de Gemeente Leudal door adviesbureau Kragten een onderzoek uitgevoerd. Een adviseur van bureau Kragten vertelt: “Ons onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre de vestiging van toekomstige bedrijven tot geuroverlast kunnen leiden in de omgeving.

 • Nationale Brandpreventieweken

  De brandpreventieweken zijn in 1999 gestart door een aantal organisaties om het gemeenschappelijk doel – voorlichting over brandveiligheid en – preventie zowel rechtstreeks, als via de brandweerkorpsen bij het Nederlands publiek te brengen – effectiever te realiseren.

 • Geen vergunning voor Zonneweide Heythuysen

  Het College van B&W heeft besloten geen vergunning te verlenen voor Arbor om een zonneweide aan te leggen rondom het voormalig K.I. Station Aan het Broek te Heythuysen. Veertig hectare grond van het voormalig K.I. Station zou voorzien worden van op de grond liggende zonnepanelen, die uiteindelijk 15.000 huishoudens van stroom moesten voorzien.

 • Verwachte demonstratie woonwagengemeenschap

  De woonwagengemeenschap in de gemeente Leudal heeft aangekondigd morgen, 11 oktober, te gaan demonstreren. Met deze demonstratie vragen zij aandacht voor het tekort aan standplaatsen. Waar de demonstratie gaat plaatsvinden maakt de initiator van deze demonstratie donderdagochtend bekend bij de gemeente Leudal.

 • Aanleg plantsoen in de St. Janstraat te Baexem

  De gemeente Leudal heeft voor de inrichting van een gedeelte van het plantsoen langs de St. Janstraat in Baexem gekozen voor kleurrijke vaste planten border volgens het Green to Colour®-concept. Een concept dat een langdurig en kleurrijk resultaat garandeert. Daarnaast zijn deze vaste planten in staat om goed tot bloei te komen op plaatsen waar andere planten het moeilijk hebben.

 • Verruimd Bibob-beleid

  In Nederland hebben we steeds meer te maken met ondermijnende criminaliteit. Kenmerkend voor ondermijning is de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld. Criminelen maken gebruik van bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten om criminele activiteiten uit te voeren.

 • Asfaltonderhoud Karreveld Heibloem

  Op woensdag 17 oktober 2018 start de firma Landheer Infra in opdracht van de gemeente Leudal met de onderhoudsmaatregelen aan de Karreveld in Heibloem. De werkzaamheden worden volgens planning op vrijdag 2 november 2018 afgerond.

 • De bladkorven zijn weer geplaatst

  Binnenkort gaan de bladeren weer vallen. De gemeente Leudal heeft, mede door de vervroegde bladval tijdens de extreem droge zomer, besloten dit jaar de bladkorven eerder te plaatsen. De Buitendienst is inmiddels bezig met het plaatsen van de bladkorven. 

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Bladafval

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.