Populaire onderwerpen

Lees voor

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • Profielschets nieuwe burgemeester Leudal bekend

  Op dinsdag 8 januari 2019 stelde de gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester definitief vast. Voorzitter Ria Teluij overhandigde de profielschets aan de commissaris van de Koning, de heer Theo Bovens.

 • Praat mee over hoogwaardige snelle fietsroutes tussen Leudal en Roermond

  De gemeenten Leudal en Roermond onderzoeken samen met de provincie Limburg de haalbaarheid van een westelijke fietsverbinding tussen Leudal en het station in Roermond en een oostelijke fietsverbinding vanaf het station in Roermond via het IJzeren Rijn tracé richting Roerstreek. Vooral voor de westelijke route zijn meerdere mogelijkheden.

 • Startersevent 'Ondernemen doe je samen'

  Een eigen bedrijf starten is niet altijd even makkelijk. Naast passie en doorzettingsvermogen is een goede voorbereiding één van de pijlers van succesvol ondernemerschap. Het afgelopen jaar had het StartersCentrum Limburg met het Startersevent in Limburg haar eerste lustrum.

 • Agenda commissies Sociaal, Fysiek en Bestuur en middelen

  De commissies sociaal en fysiek vergaderen op respectievelijk maandag 21 en dinsdag 22 januari 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Leudal. De geplande vergadering van de commissie bestuur en middelen van woensdag 23 januari gaat niet door.

 • Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon en gemeente Leudal willen een onderwijs-zorgvoorziening in Haelen

  De Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon heeft op 31 oktober 2018 verzocht om instemming met het realiseren van een nevenvestiging van de Maaskei op de locatie van medisch kinderdagverblijf “De Heisterkes”, Speckerweg 5 in Haelen. De Stichting wenst een onderwijs-zorgvoorziening te realiseren voor kinderen met ernstige beperkingen uit de gehele regio Midden-Limburg. Een (interne) verbouwing met beperkte uitbreiding is hiervoor wenselijk. Door de combinatie van zorg en onderwijs is het voor deze kinderen mogelijk om onderwijs op maat te volgen.

 • Leudal is economisch vitaal en wil dat ook blijven

  Samen bouwen aan de toekomst! Dankzij krachtige sectoren zoals de agribusiness, maakindustrie en het toerisme liggen er kansen om de economie te versterken. Overheid, ondernemers en onderwijspartners hebben in een uniek interactief project gewerkt aan het ‘Economisch Profiel Leudal’.

 • Inloopavond geeft inzicht in toekomstplannen bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum

  Op 10 januari 2018 vond in het gemeenschapshuis De Roffert in Buggenum een inloopavond plaats met als doel omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over de herontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen. Circa 55 geïnteresseerden maakte van de gelegenheid gebruik om meer te weten te komen over de voortgang en de ontwikkelingen op Zevenellen.

 • Verkiezingsreclame

  Het maken van verkiezingsreclame voor de Provinciale Staten en de Waterschap verkiezingen kan op de volgende manieren in de gemeente Leudal:

 • Plannen grond voormalig discotheek Geelen in Haelen

  Discotheek Geelen in Haelen was ooit dé uitgaansgelegenheid in Haelen en omgeving. Velen hebben hier nog leuke jeugdherinneringen aan. Toch is het moment gekomen om deze oude discotheek te slopen.

 • Kampioenschappen over 2018

  Op donderdag 3 januari 2019 werden de kampioenen van de gemeente Leudal gehuldigd. Dit gebeurde aansluitend aan de Nieuwjaarsreceptie in De Bombardon in Heythuysen.

 • Vooraankondiging agenda raadsvergadering

  De bijzondere, openbare vergadering van de gemeenteraad van Leudal zal plaatsvinden op dinsdag 8 januari 2019, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van de gemeente Leudal, Leudalplein 1 in Heythuysen.

 • Gladheidsbestrijding

  De winter is weer begonnen. Voor de gemeente betekent dit dat we weer extra alert zijn op winterse omstandigheden die de situatie op de weg kunnen verslechteren. Om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden, wordt er op een groot aantal wegen gestrooid.

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.