Populaire onderwerpen

Lees voor

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • Intentieovereenkomst brede onderwijsvoorziening Leudal-West

  Op 11 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in te stemmen met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de fusie van basisscholen en binnensport in Neeritter, Ittervoort en Hunsel. Ook is ingestemd met het opstellen van een visie voor de fusieschool en binnensportvoorzieningen.

 • Het Jeugdcultuurfonds komt naar Leudal

  Sinds woensdag 12 juli neemt de gemeente Leudal deel aan het Jeugdcultuurfonds Limburg. Wethouder Verheul heeft tijdens een feestelijke bijeenkomst op basisschool St. Lambertus in Neeritter de samenwerkingsovereenkomst getekend met het Jeugdcultuurfonds Limburg. De gemeente gaat € 10.000,- per jaar investeren in het fonds. Kinderen van 4 tot 18 jaar van minder draagkrachtige ouders krijgen zo de gelegenheid om lessen te volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool, kunstatelier of muziekvereniging. De Rabobank Peel, Maas en Leudal heeft namens de Rabobank Foundation ook  € 2.500,- beschikbaar gesteld om dit initiatief te ondersteunen.

 • Inspraak op de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018

  Sinds 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. Tegelijkertijd is in de gemeente Leudal de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leudal 2015 ingegaan. Nieuwe inzichten, toevoegingen aan de wet en jurisprudentie maken het nodig dat deze verordening wordt aangepast. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal op 18 juli 2017 de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018 vastgesteld.

 • Sluiting pand Vrijkenstraat 13c te Roggel

  De burgemeester van Leudal heeft besloten de loods Vrijkenstraat 13c te Roggel vanaf 18 juli voor de duur van twaalf maanden te sluiten. Reden hiervan is dat in het pand  resten van amfetamine zijn aangetroffen. Het besluit is genomen op basis van het  zogenaamde Damoclesbeleid.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.