Populaire onderwerpen

Lees voor

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • Gewijzigde openingstijden rondom de kerstdagen

  Om u goed van dienst te kunnen zijn werken wij voor een groot deel van onze dienstverlening alleen op afspraak. Die afspraken kunt u veelal zelf, online, maken. In ons gemeentehuis kunt u zonder afspraak terecht voor het afhalen van een eigenverklaring rijbewijs en uw eerder aangevraagde paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Ook voor spoedaanvragen kunt u zonder afspraak terecht.

 • Op weg naar een betere en snellere fietsverbinding tussen Leudal en Roermond

  De gemeenten Leudal en Roermond zijn, samen met Provincie Limburg, een haalbaarheidsstudie gestart naar de hoogwaardige fietsroutes Oost-West. Het gaat om een fietsverbinding van het station Roermond richting Leudal (west-route) en richting Roerstreek-Noord (oost-route).

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Sef Lennards uit Horn

  Op vrijdag 7 december 2018 is aan de heer J.J.M. Lennards, woonachtig in Horn een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door locoburgemeester Arno Walraven van de gemeente Leudal.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Jo Meerts uit Haelen

  Op vrijdag 7 december 2018 is aan de heer J.L.M. Meerts, woonachtig in Haelen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door locoburgemeester Arno Walraven van de gemeente Leudal.

 • Panden bezocht op ondermijnende criminaliteit

  De gemeente Leudal, Enexis, de Brandweer en de Politie hebben op woensdag 5 december 2018, naar aanleiding van de week tegen ondermijnende criminaliteit in Limburg, verschillende panden in Roggel, Horn en Neer op bestuursrechtelijke titel bezocht. Tijdens het bezoek aan de verschillende bedrijfslocaties is er gecontroleerd op milieuactiviteiten, bouw- en brandveiligheid, (illegale) bewoning en is de bedrijfsvoering tegen het licht gehouden.

 • Afspraken tussen woningcorporaties, gemeente Leudal en huurdersorganisaties getekend

  Donderdag 6 december 2018 hebben woningcorporaties, huurorganisaties en de gemeente Leudal de ‘Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2019 voor de gemeente Leudal’ ondertekend. In de overeenkomst komen de partners overeen hoe ze in 2019 te werk gaan bij de bouw van nieuwe woningen, renovatie, sloop en het bepalen van de huurprijs.

 • Vooraankondiging agenda raadsvergadering

  De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Leudal zal plaatsvinden op dinsdag 11 december 2018, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van de gemeente Leudal, Leudalplein 1 in Heythuysen. Kijk voor meer informatie in de agenda.

 • Noodzaak of wens voor parkeerschijfzone Roggel

  De ondernemersvereniging in Roggel heeft de gemeente in 2013 gevraagd naar de mogelijkheden voor het instellen van een parkeerschijfzone, ‘blauwe zone’, op een gedeelte van de Dorpstraat en Burgemeester Gubbelsstraat in Roggel. In 2017 is het verzoek voor de parkeerschijfzone opnieuw opgepakt.

 • Inwoners gevraagd naar mening bouwplan Haler

  De gemeente Leudal vraagt inwoners van Haler naar hun mening als het gaat om bouwplannen op de locatie van de voormalige basisschool. De gemeente wenst te komen tot nieuwbouw op deze locatie in samenwerking met dorpsoverleg Haler, woningstichting St. Joseph uit Stramproy en een externe architect. Alvorens de gemeente de benodigde procedures voor nieuwbouw gaat opstarten wil zij graag de mening van de inwoners van Haler weten.

 • Hubert Cuyperslaan N280 tweezijdig ontsloten

  In de raadsvergadering van 6 februari 2018 is besloten dat in het ontwerp van de reconstructie van de N280-West, wegvak Leudal, de Hubert Cuyperslaan tweezijdig ontsloten dient te worden.  In de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD), die begin dit jaar is vastgesteld door Gedeputeerde Staten is echter aangegeven dat in de milieueffect rapportage (MER) voor de N280-West, wegvak Leudal geen varianten en alternatieven worden onderzocht.

 • Leudal, Nederweert en Weert zetten samenwerking sociaal domein voort

  Intergemeentelijke samenwerking is aan de orde van de dag, mede door het toenemend aantal taken dat op gemeenten afkomt. Zo ook binnen het sociale domein. Op maandag 26 november ondertekenden de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert het uitvoeringsconvenant ‘Samenwerking Sociaal Domein gemeenten ML-West’. Met de ondertekening zetten zij de samenwerking van de afgelopen jaren voort.

 • Extra geld gemeente Leudal voor ondermijning

  De gemeente Leudal heeft met het project ‘doorontwikkeling ondermijning gemeente Leudal 2019-2022’ een aanvraag van vier ton voor de komende drie jaar ingediend. Dit naar aanleiding van het kabinetsplan waarbij een bedrag van € 100 miljoen ter beschikking is gesteld voor de intensivering van de aanpak van ondermijning. Dit heeft hoge prioriteit voor het huidige kabinet. De aanvraag van de gemeente Leudal voor het project is inmiddels goedgekeurd.

 • Gemeente actualiseert uitvoeringsbeleid evenementen en geluidsbeleid

  Evenementen in de gemeente Leudal leveren een positieve bijdrage aan het culturele en sociaal-maatschappelijke leven, maar kaders zijn nodig om alles in goede banen te leiden. Om deze reden is het uitvoeringsbeleid rondom evenementen geactualiseerd en een nieuw geluidsbeleid geformuleerd.

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

20 december 2018 (geopend van 9.00 tot 12.00 uur)

24 december 2018

25 december 2018

26 december 2018

31 december 2018

1 januari 2019

>> Meer informatie over openingstijden

Meldpunt Leudal

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Bladafval

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.