Logo duurzaam Leudal

Duurzaamheid is een breed begrip waaronder bijvoorbeeld recycling, energiebesparing, hernieuwbare energie, materiaalgebruik etc. vallen. In het Brundtland Rapport van de Verenigde Naties uit 1987 wordt duurzaamheid als volgt omschreven: “Het vermogen van de maatschappij om in de behoeften van de huidige generatie te voorzien, zonder daarbij het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het geding te brengen.” Het gaat dus om het veiligstellen van een mooie wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

De Gemeente Leudal heeft de ambitie om een van de duurzaamste gemeenten van Limburg te zijn. Ten eerste vanwege de intrinsieke waarde: een duurzamere gemeente betekent minder vervuiling en verspilling, schonere lucht, een fijner leefklimaat voor inwoners, en het draagt bij aan de wereldwijde opgave de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

Ook is een duurzame voortrekkersrol economisch gunstig, omdat inwoners minder geld verspillen aan vervuilende energiebronnen, en bedrijven en particulieren van elders zich graag willen vestigen in een schone en vooruitstrevende omgeving.

Speerpunten

In de visie Duurzaam Leudal zijn de speerpunten de thema’s Energie, Mobiliteit en Voeding. Vanwege het Nationale Klimaatakkoord ligt momenteel de nadruk op energie. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat in 2030 49% minder, en in 2050 95% minder CO2 wordt uitgestoten ten opzichte van 1990.

De grootste rol ligt bij het vervangen van fossiele bronnen door hernieuwbare bronnen bij het opwekken van elektriciteit. Dit gebeurt zowel grootschalig als kleinschalig, bij mensen thuis.

Ook is er landelijk de doelstelling om in 2050 een aardgasvrije gebouwde omgeving te hebben. We moeten hier ons al op voorbereiden door de kijken naar geschikte alternatieven, maar voorlopig ligt de nadruk vooral op energiebesparing. Als huizen goed geïsoleerd en energiezuinig zijn, is het namelijk makkelijker om uiteindelijk de overstap te maken.

Wilt U nu zelf al wat doen? Ga voor meer informatie en een goed overzicht van de beschikbare financiële mogelijkheden naar de website van het Duurzaam Bouwloket, waar de gemeente Leudal een eigen pagina heeft: www.duurzaambouwloket.nl/leudal

Of bezoek de pop-up store aan de Dorpsstraat 51 in Heythuysen in het oude Rabobankpand voor energiebesparende artikelen en een vrijblijvend energieadvies.