De gemeente Leudal respecteert uw privacy. U heeft er recht op dat de gemeente Leudal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die de gemeente Leudal toepast bij de verwerking van uw persoonsgegevens.