Of het nu gaat om onderzoek, advies, drukwerk, renovatie van wegen of gebouwen of catering, de gemeente Leudal doet voor allerlei diensten, leveringen en werken een beroep op ondernemers. Als u als ondernemer zaken met ons wilt doen, krijgt u te maken met de gemeentelijke spelregels van het aanbesteden.

De gemeentelijke regels voor inkoop en aanbestedingen zijn vastgelegd in het inkoop- en aanbestedingsbeleid en in het inkoop- en aanbestedingsreglement. Deze regels bieden het midden- en kleinbedrijf (MKB) uit Leudal meer kansen om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. Het kan zijn dat ten aanzien van een gegadigde of onderaannemer door de gemeente een bibob-toets (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) plaatsvindt.

Bij enkelvoudige aanbestedingen wordt een geschikte ondernemer uit Leudal uitgenodigd en bij meervoudig onderhandse aanbestedingen wordt tenminste één geschikte ondernemer uit Leudal uitgenodigd. Jaarlijks wordt een groot aantal opdrachten verstrekt op het vlak van werken, diensten en leveringen. Deze opdrachten worden enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands, openbaar of Europees aanbesteed.

Inkoopbeleid

Bij het verlenen van opdrachten vindt de gemeente een goede prijs-kwaliteitverhouding erg belangrijk. Daarnaast streven we naar gelijke kansen voor alle leveranciers. De gemeente Leudal heeft samen met de gemeenten Roermond, Nederweert en Weert haar inkoopbeleid opgesteld. Ook het inkoopreglement hebben de vier gemeenten grotendeels op elkaar afgestemd. Hierin zijn de hoofdrichtlijnen over de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen en verder uitgewerkt.

Algemene inkoopvoorwaarden

Bij inkoop- en aanbestedingstrajecten op het vlak van goederen en/of diensten worden zo veel mogelijk de inkoopvoorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gehanteerd. Voor IT opdrachten worden de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) gehanteerd. De genoemde voorwaarden gelden overigens niet voor aanbestedingen en opdrachten voor werken waar gewerkt wordt met RAW- en StaBu-bestekken. Daar zijn de ARW 2016 en de UAV 2012 van toepassing.

Acquisitie

De gemeente Leudal neemt geen acquisitie in behandeling.

Dit betekent dat elke vorm van acquisitie of reclame, aangeboden via alle kanalen van de gemeente Leudal (zoals per telefoon, aan het postadres, afgegeven aan de receptie, aangeboden via het contactformulier, sociale media of e-mail) niet verder verspreid wordt in de organisatie en er geen reactie volgt.

Uitgezonderd hiervan is acquisitie verstuurd door leveranciers waarmee de gemeente een contract heeft  én gericht is aan de (voor deze leverancier bekende) contactpersoon binnen onze organisatie.