Gemeente Leudal vindt het belangrijk om (startende) ondernemers te ondersteunen. Daarom heeft de gemeente samen met Rabobank Peel, Maas & Leudal, Instituut voor Midden-en Kleinbedrijf (IMK), Ondernemersklankbord (OKB) en het StartersCentrum Limburg het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Startup Leudal.

(Nieuw) ondernemerschap stimuleren

In deze samenwerking wordt ondersteuning geboden aan alle soorten (nieuwe) ondernemers en ondernemingen. Vanaf het idee om een bedrijf te starten tot aan bedrijfsoverdracht en alles wat er tussen zit. Iedere doelgroep heeft zijn eigen vragen en behoeften tot de start, algemene bedrijfsvoering en ondernemerschap. De partners kunnen in elke fase als gesprekspartner optreden. Of het nu bijvoorbeeld gaat om het schrijven van een ondernemingsplan voor de start, (her)financiering van het bedrijf, groeivraagstukken of als sparringpartner. Daarnaast beschikken de partners over een groot zakelijk netwerk zodat geen enkele vraag onbeantwoord blijft.

Soort ondersteuning

De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Adviesgesprek(ken) rondom start of groei van het bedrijf
  • Business development gesprek(ken)
  • Financierings/bancaire vraagstuk(ken)
  • Klankbordgesprek(ken)

Kosten?

Afhankelijk van de organisatie waar het gesprek mee wordt aangegaan kan de dienstverlening volledig kosteloos zijn of er wordt een bepaalde vergoeding gevraagd. Dit wordt vooraf duidelijk aangegeven. Een eerste gesprek is altijd kosteloos.

Meer weten

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Ger Smith van StartersCentrum Limburg via email gs@starterscentrum.nl of telefonisch 06 - 29058301.

Op de website www.startupleudal.nl staat verdere informatie en de contactgegevens van de partners.