MensOntwikkelBedrijf

In de gemeente Leudal moet iedereen kunnen meedoen. Ook op het gebied van werk en inkomen.
Het MensOntwikkelBedrijf (MOB) begeleidt kwetsbare inwoners en uitkeringsgerechtigden naar passend werk.

Bij het MensOntwikkelBedrijf staat de mens centraal. Dat is het uitgangspunt. Daarnaast zien we werk veel meer dan een enkel een baan. De waarde van werk vertaalt zich naast het hebben van een eigen inkomen ook in onafhankelijkheid en ontwikkelkansen. Tevens biedt het structuur en leidt het tot meer sociale contacten. En werk maakt mensen trots, omdat een zinvolle bijdrage aan de samenleving wordt geleverd.

Het MensOntwikkelBedrijf zorgt ervoor dat deze mensen meer kennis, ervaring en vaardigheden opdoen, zodat ze (weer) arbeidsfit worden. Dat gebeurt aan de hand van verschillende activiteiten en projecten. Voorbeelden hiervan zijn het onderhoud van zitbanken in de openbare ruimte, beheren van plantsoenen en het opknappen van fietsen. Uiteraard met de begeleiding van de jobcoaches en de klantregisseurs van de gemeente. Zo vinden de deelnemers bij het MensOntwikkelBedrijf opnieuw vertrouwen en een toekomstbeeld. In hun werkzaamheden voelen deelnemers zich gewaardeerd en dat draagt bij aan het persoonlijke welzijn.

Hoe gaan we (samen) te werk?

Het MensOntwikkelBedrijf heeft als doel om samen met de deelnemers te werken aan hun ontwikkeling om zo de kans te vergroten op een betaalde baan. Dat doen we samen met lokale ondernemers en organisaties. Het MensOntwikkelBedrijf heeft kennis en ervaring om ontwikkeling en werk voor deelnemers mogelijk te maken. Daarmee biedt het MensOntwikkelBedrijf ook mogelijkheden voor bij- en omscholing zodat iemand makkelijk inzetbaar is. Kortom, samenwerken aan de toekomst. 

Ontwikkeltraject

Wie bij gemeente Leudal een uitkering aanvraagt, wordt tijdens de aanvraag beoordeeld op zijn of haar arbeidsfitheid. Iemand komt in aanmerking voor een ontwikkeltraject bij het MensOntwikkelBedrijf als zijn arbeidsfitheid tussen 30% en 80% ligt. In een veilige omgeving helpt het MensOntwikkelBedrijf de deelnemers voldoende arbeidsfitheid te worden en begeleid deze met behulp van een jobcoach naar passend werk.

Die veilige omgeving is nodig, zodat deelnemers de mogelijkheid hebben om (onder begeleiding) eventuele andere problemen aan te pakken. Soms staan bijvoorbeeld schulden, verslaving of een onstabiele thuissituatie in de weg om arbeidsfit te worden. Het kan altijd voorkomen dat tijdens een ontwikkeltraject blijkt dat een betaalde baan voor een deelnemer geen haalbare optie is. In dat geval begeleiden wij de deelnemer naar een andere vorm van participatie zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. Zo draagt iedereen zijn of haar steentje bij aan de samenleving en aan de mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen.

Ontwikkelfases

Energiebespaar Brigade

De gemeente Leudal helpt inwoners met advies én concrete maatregelen om het energieverbruik te verminderen. Daarvoor is in samenwerking met het MensOntwikkelBedrijf (MOB) en Leudal Energie de Energiebespaar Brigade opgericht die op aanvraag naar inwoners thuis komt en aan de slag gaat.

Meer informatie lees je op de pagina Energiebespaar Brigade.

Wet inburgering

Het kabinet gaat het inburgeringsstelsel veranderen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Wilt u meer weten hierover?

Kijk op de pagina Wet inburgering

Interesse?

Het MensOntwikkelBedrijf is continu op zoek naar lokale vrijwilligersorganisaties (non-profit) die hulp of ondersteuning kunnen gebruiken en waarbij onze deelnemers hun algemene arbeidsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Daarnaast zoeken we lokale bedrijven die functies ter beschikking stellen, zodat deelnemers specifieke arbeidsvaardigheden kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld in een productieomgeving ter voorbereiding op een betaalde baan.

Ziet u kansen voor zoals uw organisatie als een deelnemer? Dan komen we graag in contact met u!

Verhalen achter het MensOntwikkelBedrijf

Contactgegevens

Het MensOntwikkelBedrijf is een onderdeel van de gemeentelijke organisatie, maar heeft een eigen locatie en contactmogelijkheden:

Bezoekadres
Graaf van Loonlaan 2a
6093 BV Heythuysen 
Telefoon: (0475) 85 90 00
E-mail: mob@leudal.nl