Het kabinet gaat het inburgeringsstelsel veranderen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Niet iedere nieuwkomer is inburgeringsplichtig. Dit hangt onder andere af van de huidige nationaliteit. 
De nieuwe Wet Inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. Deze nieuwe wet heet de “Wet inburgering 2021. Lees hier meer over hoe u kunt inburgeren.

Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. 

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Voor asielstatushouders doen zij dit vanaf het moment van koppeling aan een gemeente. 
  • Iedereen krijgt een inburgering op maat. Dit gebeurt aan de hand van een brede intake en het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie door de gemeente. Voor asielstatushouders betaalt de overheid de inburgering. 
  • Gemeenten begeleiden ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf. De gemeente neemt een brede intake af en stelt daarmee de te volgen leerroute vast. Ook kan zij adviseren over een mogelijk passende onderwijsinstelling.
  • Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller deelnemen aan de Nederlandse samenleving en hebben zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
  • Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het volgen van een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van.

Werkblad ‘Mijn route naar inburgering’

Onder de nieuwe Wet inburgering is het belangrijk dat de gemeente haar inburgeraars goed leert kennen, zodat zij hen goed kan begeleiden naar werk, school of zelfredzaamheid in Nederland. Het werkblad ‘Mijn route naar inburgeringlink naar pdf bestand’ geeft houvast in de gesprekken tussen professional en inburgeraar. Met dit praktische hulpmiddel brengt de inburgeraar zijn situatie in kaart en wordt deze gemotiveerd om stappen te zetten. Bekijk dit werkblad hieronder of download het bestand.