Van paracommercie is sprake als er een oneerlijke concurrentie ontstaat door stichtingen en verenigingen die buiten hun hoofddoelstelling om horecadiensten aanbieden aan het publiek, waarbij gebruik gemaakt wordt van voordelen zoals subsidiëring, fiscale vrijstellingen of het werken met vrijwilligers.