Paracommercie

Oneerlijke concurrentie in de horeca.

Verenigingen en instellingen die over een kantine beschikken moeten  de regels van paracommercie zoals opgenomen in de Algemene verordening gemeente Leudal naleven.

Hierover zijn verenigingen/stichtingen destijds per brief geïnformeerd. Het is weer tijd de belangrijkste uitgangspunten nog eens onder de aandacht te brengen.

Hoofddoel

Een vereniging/stichting is opgericht met een hoofddoel dat is opgenomen in de statuten. Dit hoofddoel heeft vaak betrekking op de uitoefening van een sport of andere activiteit. Echter niet op het verstrekken van alcoholhoudende drank. Drankverstrekking wordt “erbij” gedaan. Daarom zijn er aan het verstrekken van alcoholhoudende drank in kantines van verengingen/stichtingen beperkingen gesteld. Dit om oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca te voorkomen.

Schenktijden

De schenktijden van alcoholische dranken zijn gekoppeld aan de activiteiten van de vereniging/stichting. Dit wil zeggen dat er één uur voor de activiteit en twee uur ná de beëindiging van de activiteit alcoholische dranken geschonken mogen worden.

Geen alcoholverstrekking

Het is verboden in de inrichting bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden, waarbij alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Hieronder vallen in elk geval bruiloften en partijen.

Uitzonderingen

Er zijn activiteiten die wel georganiseerd mogen worden waarbij wel alcohol verstrekt mag worden. Deze zijn te vinden in artikel 2.5.4.2 lid 3 Algemene verordening. Te vinden via www.overheid.nl, lokale wet- en regelgeving.

Komt een geplande activiteit niet voor op de lijst dan dient de burgemeester hierover te beslissen.
Hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend.

Verbod om te verhuren

Het is verder verboden de paracommerciële inrichting  (bv kantine) en inventaris aan derden (particulieren) te verhuren ten behoeve van activiteiten waarbij alcohol geschonken wordt.