Vanaf 1 januari 2022 zamelen de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen in samenwerking met RD Maasland op een nieuwe manier het afval in. Dit doen we om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent.  

Beter scheiden

Uit onderzoek blijkt dat in onze grijze container nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zit. Ook zitten er veel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) in de grijze bak. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we allemaal beter scheiden, voorkomen we samen dat de afvalstoffenheffing te hard stijgt. Ook is het beter voor het milieu om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken.

Graag zetten we nog een keer de belangrijkste en veel gestelde vragen omtrent de afvalinzameling op een rij. Bekijk hieronder de vragen en antwoorden.

PMD afval

PMD is een afkorting voor plastic verpakkingen (zoals plastic zakken, flessen en flacons), metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en drinkpakken (van bijvoorbeeld sap of zuivel). Een groot deel van ons huishoudelijk afval is PMD. PMD bevat grondstoffen die heel goed kunnen worden hergebruikt. Wist u dat u lege kunststof flessen bleekwater, spiritus en plastic verpakkingen van andere agressieve schoonmaakmiddelen zoals ammoniak wel bij het PMD mogen. Montagekitkokers echter niet, dit is chemisch afval. Deze kokers kunt u gratis inleveren tijdens de KCA inzameling of bij het milieupark.

Uw PMD kunt u gratis naar het wijkmilieuparkje brengen, bij voorkeur in een doorzichtige zak van maximaal 60 liter. Deze zakken dient u zelf aan te schaffen. Gebruik geen KOMO huisvuilzak of zakken met een grotere inhoud dan 60 liter.

Er zijn dus geen gratis PMD inzamelzakken meer te krijgen op het gemeentehuis of in de supermarkten.

Afvalinzameling in het kort

Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen

RestafvalWordt 1 keer per 4 weken opgehaald. U betaalt per keer dat u de container aan de straat zet.
GFT-afval Wordt 1 keer per 2 weken opgehaald.
PMD-afval Inzameling blijft hetzelfde, via containers in de wijkmilieuparken. Gebruik doorzichtige plastic zakken van maximaal 60 liter.
Oud papierInzameling blijft hetzelfde. 
HoogbouwIedere bewoner heeft vanaf 1 februari 2022 een (gedeelde) GFT-voorziening en gaat vanaf dan betalen voor het aanbieden van restafval.
Medisch afval     De medische regeling is aangepast op het nieuwe afvalbeleid.
BabyluiersGaan voorlopig bij het restafval.

Minder vaak restafval

Vanaf 2022 halen we het restafval 1 keer per 4 weken op. Als u goed scheidt, is dit geen probleem. De meeste mensen zetten hun grijze container nu ook al 1 keer per 4 weken aan de weg. Heeft u een keer écht teveel restafval? Dan kunt u het tegen betaling kwijt in een ondergrondse container in de buurt. Dit is ook een oplossing voor gezinnen met kinderen in de luiers, die in deze fase te weinig ruimte in de grijze container hebben.

Appartement

Woont u in een appartement of bovenwoning en heeft u geen eigen containers? Eind 2021 heeft u een brief gekregen. Hierin staat meer over de inzameling van afval bij uw woning. Vanaf 1 februari 2022 heeft u een (gedeelde) GFT-voorziening en gaat u betalen voor het aanbieden van restafval. De kleine afvalemmers bij appartementen worden niet meer geleegd in 2022. Heeft u nog een afvalemmer? Meld u dan via leudal@rdmaasland.nl voor een gratis containerwissel.

Wanneer wordt mijn container omgeruild?

Heeft u in het najaar van 2021 een ruiling aangevraagd tijdens de speciale omruilactie? Dan vragen we u nog even geduld te hebben. Het aantal aangevraagde containers is namelijk niet allemaal op voorraad. Dit heeft te maken met de wereldwijde schaarste aan grondstoffen. Ook is er slechts 1 producent van de inzetbakken die veel inwoners besteld hebben. Hierdoor lukt het niet om voor 1 januari 2022 bij alle huishoudens de containers om te ruilen en/of af te leveren. Uiterlijk nog tot halverwege februari 2022 werkt containerleverancier DVL aan het omruilen en/of afleveren van de containers. Zo’n 2 weken voor uw omruildatum ontvangt u nog een brief met duidelijke instructies.

Heeft u een wisseling aangevraagd van uw grijze container voor restafval? Dan heeft de vertraging ook invloed op uw afvalstoffenheffing. Eind 2021 heeft u een brief over de vertraging ontvangen met uitleg over een speciale overgangsregeling.

Hoe vaak is mijn container al leeggemaakt?

In uw container zit een chip waarmee geregistreerd wordt hoe vaak u uw container laat leegmaken. Deze gegevens worden door RD Maasland aan ons doorgegeven. Wilt u weten hoe vaak uw container is leeggemaakt, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (0475) 85 90 00.

Waar en wanneer komen de nieuwe ondergrondse containers voor restafval?

Vanaf 1 januari haalt RD Maasland het restafval 1 keer per 4 weken op. Komt u een keer niet uit met uw restafvalcontainer? Dan kunt u ook een inworp doen bij een ondergrondse container voor restafval. Bij het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers hebben we te maken met lange levertermijnen. In Leudal, waar het grootste aantal geplaatst moet worden, zullen de containers daarom een maand later operationeel zijn (per 1 februari 2022). Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl voor alle locaties. Alle ondergrondse containers zijn te openen met de nieuwe afvalpas, die ieder huishouden eind 2021 ontvangt.

Hoe kan ik mijn PMD-afval aanbieden?

Uw plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken kunt u gratis naar het wijkmilieuparkje brengen, bij voorkeur in een doorzichtige zak van maximaal 60 liter. Deze zakken dient u zelf aan te schaffen. Gebruik geen KOMO huisvuilzak of zakken met een grotere inhoud dan 60 liter.

Aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse restafvalcontainers

Op 19 januari 2022  heeft de gemeente een besluit (Aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse containers) genomen over de exacte locaties van de ondergrondse restafvalcontainers en gft-zuilen in Leudal. Dit besluit, waarin ook een bezwaarmogelijkheid is opgenomen, is op 21 januari 2022 bekendgemaakt via het Gemeenteblad. Het besluit kunt u vinden op de website van overheid.nl(externe link).

U kunt het Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers ook hier downloaden.

Vragen over kosten en tarieven

Hoe zit het met de kosten?

Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag en een bedrag per keer dat u het restafval aanbiedt. Hoeveel dit is, verschilt per maat container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de restafvalcontainer aan de straat hoeft te zetten en hoe minder u dus betaalt. Als u meer restafval heeft en kiest voor een 140 liter of een 240 liter restafvalcontainer, betaalt u ook een hoger vast bedrag. Voor het GFT-afval en PMD-afval hoeft u niet per aanbieding te betalen. Deze kosten zitten in het vaste bedrag.

Wat ga ik betalen?

Leudal

Maat grijze containerVast bedrag  Bedrag per aanbieding
40 liter inzetbak (in 140 liter container)  € 101€ 2
60 liter inzetbak (in 140 liter container) € 101€ 3
80 liter inzetbak (in 140 liter container)  € 101€ 4
140 liter container   € 131     € 7
240 liter container  € 161€ 12
60 liter inworp ondergrondse container  € 101€ 3

De gemeenteraad heeft deze tarieven op 21 december 2021 vastgesteld. De BsGW brengt jaarlijks de afvalstoffenheffing in rekening. Uw heffing bestaat dan uit het vaste bedrag plus de kosten van alle keren dat u de grijze container aan de straat heeft gezet.

Via de AfvalWijzer kunt u inzien hoe vaak u de grijze restafvalcontainer aan de straat heeft gezet of hoe vaak u een inworp heeft gedaan in de ondergrondse container.

Krijg ik nog 14 ledigingen gratis?

Nee, per 1 januari 2022 gaat u betalen vanaf de eerste lediging van uw grijze restafvalcontainer. Zie de tabel met tarieven voor de bedragen (vraag hierboven).

Wat betaal ik voor een GFT-container?

Vanaf 1 januari 2022 betaalt u niet meer apart voor GFT-afval. Deze kosten zitten in het vaste bedrag. U betaalt dus geen apart vast bedrag voor de groene container en ook niet voor het aanbieden ervan. Het maakt dus ook niet meer uit welke maat groene container u kiest. U betaalt slechts 1 vast bedrag (afhankelijk van uw maat restafval container) en een bedrag per aanbieding van de grijze container.

Ik woon in de hoogbouw, wat betaal ik straks?

Als bewoner van een appartement betaalt u bovenop het vaste bedrag ook per inworp bij een ondergrondse container of per lediging van de eigen container

Ik heb een grijze container aan huis, betaal ik twee keer het vaste bedrag als ik de ondergrondse container gebruik?

Het vaste bedrag bij de ondergrondse container is voor inwoners die bijvoorbeeld in een appartement wonen en geen eigen container aan huis hebben. Alle inwoners betalen één keer per jaar het vaste bedrag. Als u de ondergrondse container gebruikt om extra afval weg te gooien, betaalt u dus alleen per inworp.

Vragen over containers aan huis

1 x per 4 weken restafval, dat past toch niet in de container?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat en verwachten daarom ook geen problemen. Daarnaast is gebleken dat de afgelopen jaren de meeste huishoudens de restafvalcontainer gemiddeld al 1 keer in de 4 weken aan de straat zetten. De nieuwe frequentie van ophalen betekent voor de meeste huishoudens dus geen grote verandering. Als uw container toch vol zit, mag u ook gebruik maken van een ondergrondse container. Hier betaalt u het tarief van een 60 liter inworp.

Wat moet ik doen als mijn container toch vol zit?

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor een grotere maat container. Heeft u al een 240 liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om vanaf 1 februari 2022 uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost €3. Dit is bijvoorbeeld een oplossing als u een gezin heeft met meerdere kinderen in de luiers.

De locaties van deze ondergrondse containers kunt u inzien op www.mijnafvalwijzer.nl. Alle huishoudens hebben eind 2021 een nieuwe afvalpas gekregen waarmee de ondergrondse container open gemaakt kan worden. Zo worden ook uw inworpen geregistreerd.

Hoe kan ik mijn containers omruilen?

 Via de website van RD Maasland kunt u een containerwissel aanvragen. De omruilkosten bedragen € 35, behalve als u:

  • wisselt naar een kleinere restafvalcontainer;
  • wisselt als gevolg van een verhuizing.

Zie onderstaande voorbeelden van de restafval- en GFT-containers en de inzetbak in een 140 liter container.

Containermaten
Inzetbak

​​​​​​

Als ik twee GFT-containers gebruik, kan ik deze dan tegelijkertijd aan de straat zetten?

Ja, u kunt beide containers tegelijkertijd aanbieden op de inzameldag.

Op welke dagen wordt het afval ingezameld?

Per 1 januari 2022 wordt restafval 1x per 4 weken ingezameld. De inzameling van GFT-afval is 1x per 2 weken. De weekdag waarop dit bij uw adres gebeurt wijkt mogelijk af van de inzameldag in 2021. Het is zelfs mogelijk dat uw restafval en GFT-afval op een andere dag in de week wordt ingezameld. Alle inzamelroutes zijn namelijk opnieuw ingedeeld.

De dag waarop we bij uw adres het restafval en GFT ophalen en ook in welke weken dit gebeurt, staat in de Afvalwijzer 2022 die elk adres in december 2021 per post heeft ontvangen.

U kunt de afval-inzameldagen via www.mijnafvalwijzer.nl opzoeken. Download ook de gratis app Afvalwijzer. Dan krijgt u een herinnering wanneer welk afval aan de weg moet staan.

Waarom wordt het PMD niet aan huis opgehaald?

De gemeenteraad van Leudal heeft hier niet voor gekozen, omdat de meeste inwoners hebben aangegeven dat de huidige inzameling van PMD naar tevredenheid werkt.

Ik kom in Leudal wonen, mag ik dan zelf mijn maat container kiezen?

Nieuwe bewoners hebben een half jaar de tijd hebben om het containervolume kosteloos te wijzigen naar een ander volume. Neem hiervoor contact op met RD Maasland(externe link).

Als ik een bedrijfscontainer heb, ben ik dan verplicht om ook een grijze en een groene container te hebben?

De gemeente heeft een zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Als huishouden betaalt u hiervoor afvalstoffenheffing. Ook als het gaat om een bedrijf op een (particulier) woonadres, moet u een groene en grijze container aan huis hebben. De containers horen bij de woning, niet bij u als gebruiker.

Als inwoner van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen vrijkomen, bent u verplicht de vaste kosten te betalen van de afvalstoffenheffing. Deze kosten zijn niet alleen voor de inzameling van restafval, GFT-afval en papier, maar ook andere zaken als het gebruik van het milieupark, de glasbak en de textielbak zijn hierbij inbegrepen.

Vragen over afval bij appartementen

Ik wil mijn citybin / afvalemmer blijven gebruiken, kan dat?

Nee, de citybins worden vanaf 2022 niet meer geleegd. Het legen van deze kleine afvalemmers is arbeidsintensief voor de inzamelaar. Bij alle inwoners die nu nog een citybin gebruiken, wordt deze opgehaald. U krijgt dan een minicontainer voor restafval of GFT-afval. Of toegang tot een GFT-zuil die in de buurt van het complex staat. Per appartementencomplex is er een passende oplossing.

Heeft u nog een citybin en geen alternatief aangeboden gekregen om het afval in te zamelen bij uw woning? Neem dan zo snel mogelijk contact op met leudal@rdmaasland.nl. Dan nemen we contact met u op voor het ruilen van containers.

Ik woon in de hoogbouw en kan het GFT-afval niet scheiden, wat kan ik doen?

Per 1 februari 2022 heeft iedereen de mogelijkheid om GFT-afval te scheiden. U krijgt een eigen minicontainer of gaat er een delen met de medebewoners van uw appartementencomplex. Als dit geen optie is, dan zorgt de gemeente dat er een GFT-zuil in de buurt van het complex komt te staan waar bewoners toegang tot krijgen.

Vragen over luiers en medisch afval

Wat kan ik doen met babyluiers? Komt daar een voorziening voor?

De gemeente heeft ervoor gekozen om nog geen luiercontainers te plaatsen. Installaties die luiers verwerken zitten vol waardoor wij de luiers uit onze gemeente nog steeds als restafval moeten verbranden. Zolang er geen plek is om luiers ook echt te recyclen, zamelen wij de luiers ook niet apart in. Babyluiers horen dus voorlopig bij het restafval.

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor een grotere maat container. Heeft u al een 240 liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost €3,-. De locaties van deze containers kunt u inzien via mijnafvalwijzer.nl. Met uw nieuwe afvalpas kunt u de container openen. Het gebruik van de ondergrondse container is wellicht ook een oplossing bij geuroverlast in warme maanden.

Wat als ik medisch afval heb?

Als u medisch afval heeft bent u momenteel al gedeeltelijk vrijgesteld van afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe regeling. Voor de overgang naar de nieuwe regeling hoeft u niet opnieuw te bewijzen dat u of een gezinslid medisch afval heeft. Dit houdt de regeling in:

  • Als huishouden met medisch afval betaalt u een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de maat van de grijze container die u heeft.
  • Maakt u alleen gebruik van een ondergrondse container omdat u bijvoorbeeld in een appartement woont, dan geldt het vaste bedrag dat bij de ondergrondse container hoort.
  • U krijgt een jaarlijkse korting op het variabele deel van de afvalstoffenheffing.
  • In 2022 is de korting maximaal €120. Hiervoor kunt u 10 keer een 240 liter restafval container aan de straat zetten of 40 keer een inworp doen in de ondergrondse container. De maximale korting houdt in dat uw aanbiedingen gratis zijn totdat het bedrag van €120 is bereikt. Biedt u meer afval aan dan betaalt u daarvoor het vastgestelde bedrag per aanbieding. Als u minder vaak uw afval aanbiedt, vervalt het resterende bedrag van de korting. 
  • De korting geldt per huishouden, niet per persoon.
  • De BSGW verrekent automatisch de korting na afloop van het betreffende jaar.
  • U mag een extra 240 liter restafvalcontainer aanvragen. Dit kan via leudal@rdmaasland.nl. Vergeet niet uw adres te noemen. De extra container ziet er precies hetzelfde uit als uw grijze restafvalcontainer.
  • Net als ieder ander huishouden mag u van de ondergrondse containers binnen de gemeente gebruik maken. De locaties van deze containers kunt u inzien op www.mijnafvalwijzer.nl. U kunt de containers openen met uw nieuwe afvalpas.

 Via de website van de BsGW kunt u de medische regeling aanvragen indien u dit nog niet heeft.

Wat als ik fysiek niet in staat ben om mijn afval aan te bieden?

De gemeente vraagt u om in uw eigen kring rond te vragen of iemand u kan helpen met het aanbieden van uw afval. Bijvoorbeeld uw mantelzorger, uw buren, familie of vrienden die in de buurt wonen. Vaak is er wel iemand te vinden die bereid is u te helpen de container aan de straat te zetten of uw glas naar de wijkcontainer te brengen.

Meer informatie

De afvalapp (Afvalwijzer)

In de toekomst wordt er steeds meer via de Afvalwijzer app gecommuniceerd. Download daarom vast de Afvalwijzer app en ben altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen. Daarnaast krijgt u via de Afvalwijzer tips over het scheiden van afval. Ook kunt u inzien hoe vaak u de grijze restafvalcontainer aan de straat heeft gezet of hoe vaak u een inworp heeft gedaan in de ondergrondse container.

Download de gratis app AfvalWijzer in de Google Play Store (Android) of de App store (ios). Zo blijft u altijd op de hoogte van de actuele informatie over de afvalinzameling op uw adres. Als u het ontvangen van push-berichten aanzet, krijgt u zelfs een melding bij wijzigingen.

Download de AfvalWijzer app direct(externe link)

Contact

Heeft u een vraag waarvan u het antwoord niet kunt vinden in bovenstaande Q&A? Dan kunt u contact met ons opnemen via leudal@rdmaasland.nl.