Gemeente Leudal zal ook dit seizoen proberen om overlast van bladval van gemeentebomen zoveel mogelijk te beperken. De mate van bladval is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en op sommige momenten zal er toch enige hinder zijn van bladval. Doordat we continu het blad ruimen zal de overlast nooit erg lang duren. We treffen hiervoor een aantal maatregelen. Er zijn ten opzichte van 2017 enkele aanpassingen gedaan van de korven en veegroutes.

Bladkorven

Er zijn/worden bladkorven geplaatst, op strategische locaties, waar de inwoners hun bladafval in kunnen deponeren. De bladkorven zijn vanwege de droogte al in september geplaatst en net vóór nieuwjaar worden de bladkorven weer verwijderd. Zie de tekeningen per kern, de blauwe bolletjes zijn de locaties van de bladkorven. Op enkele locaties zijn met dranghekken grote bladkorven gecreëerd. Raadpleeg de kaarten hier voor.

Belangrijk is het volgende:

  • er mag alleen gemeentelijk blad gestort worden en dus géén snoeiafval, plastic zakken of huisvuil. Bij misbruik worden de korven definitief verwijderd;
  • treft u een volle bladkorf aan. Deponeer het blad dan ernaast;
  • de korven worden regelmatig leeggemaakt. Dit wordt door de buitendienst gedaan.

Elk jaar worden vele verzoeken gedaan om meer bladkorven te plaatsen. Wij doen dit niet. Er worden geen korven bijgeplaatst of verplaatst.

Externe bladzuigwagen

Een extern bedrijf verzorgt het bladzuigen met bladzuigwagens  in de kernen van de gemeente Leudal. Tevens wordt het blad op moeilijk bereikbare plaatsen (parkeerplaatsen, wegversmallingen, obstakels, e.d.) met bladblazers de rijbaan op geblazen, zodat het blad toch kan worden meegenomen door de bladzuiger. De gemeente heeft per kern een route opgesteld voor de bladzuigwagen (raadpleeg de rode lijnen op de kaarten).

Daarnaast wordt een paar keer in het bladseizoen een trekker met bladblazer ingehuurd om de fietspaden in het buitengebied schoon te blazen, in de bosrijke gebieden.

Belangrijk is het volgende:

  • Veeg blad in de molgoot (de kant van de weg)

Veegwagen

De veegwagen van RD Maasland veegt frequent in de periode van bladval, hoofdzakelijk in alle kernen op locaties waar relatief veel gemeentebomen staan.

Belangrijk is het volgende:

  • vanwege weersomstandigheden en spreiding van bladval bij verschillende boomsoorten kunnen we niet aangeven op welke dag de bladzuigers en de veegwagens van RD Maasland actief zijn in welke kern;
  • we zien soms dat inwoners soms met grote aanhangers of trekker met grote kar ontzettend veel blad komen deponeren bij een bladkorf. Verzocht wordt aan deze inwoners om deze massale bladhoeveelheid aan te leveren bij het milieupark te Roggel (2 m3 gratis per week) en niet bij een bladkorf te dumpen. Vergeet niet een geldige RD Maasland afvalpas mee te nemen.

Het is nu eenmaal herfst

Op momenten zal er in Leudal bladoverlast zijn. Het woord “overlast” is subjectief.

De beleving is bij de inwoners divers. Sommige inwoners verdragen geen enkel blad in de tuin, terwijl anderen de tijd van veel blad in tuin en straten als mooie herfstbeeld ervaren.

Bladeren in de tuin bieden bescherming aan planten, bv tegen nachtvorst. Bovendien bevinden zich veel insecten in een bladlaag, en deze zijn weer belangrijk voedsel voor de vogels in de winterperiode.

Bel niet meteen de gemeente in tijd van veel bladval. We blijven opruimen, maar kunnen dit proces niet versnellen. Het is nu eenmaal herfst.

Locaties bladkorven en veegroutes

Voor de locaties van de bladkorven en de veegroutes van de bladzuiger raadpleegt u hieronder de tekeningen per kern.

  • De rode lijnen: veegroute van externe bladzuiger;
  • De blauwe bolletjes: de locaties van de bladkorven;

Locaties waar de externe bladveger niet wordt ingezet zullen door RD Maasland worden geveegd.

De tekeningen staan in PDF en kunnen verticaal staan. U kunt de tekeningen beter leesbaar maken:

  • Door ze te draaien: klik na opening van een tekening  op “beeld” en “weergave roteren”;
  • Door de grootte te wijzigen. Dit kan door het percentage aan te passen in bijvoorbeeld 144% naar 75%.