Gemeente Leudal probeert ook dit seizoen overlast van bladval van gemeentebomen zoveel mogelijk te beperken. De mate en spreiding van bladval is sterk afhankelijk van de boomsoort en weersomstandigheden. Op sommige momenten is er toch enige hinder van bladval. Door het bladafval te ruimen en het plaatsen van bladkorven proberen we overlast zo veel mogelijk te beperken.

Bladkorven en aandachtspunten:

 • Plaatsen van bladkorven (vanaf 11 oktober)
  We plaatsen de bladkorven conform de tekeningen. Dit zijn 117 bladkorven en 4 locaties waar met dranghekken een grote korf is gecreëerd. De bladkorven zijn bedoeld voor blad van gemeentelijke bomen, dus géén eigen bladafval, géén snoeiafval, plantenresten, plastic zakken of huisvuil. We streven er naar om de bladkorven wekelijks te ledigen. In de week voor kerstmis worden ze weer weggehaald.

 • Inzet externe bladzuiger
  Het bladzuigen, met een gespecialiseerde bladzuiger, in de kernen op vaste routes wordt verzorgd door een extern bedrijf.  Deze gaat ongeveer half oktober van start en ruimt 1, 2 of 3 dagen (afhankelijk van hoeveelheid bladval) per week het blad op. Op moeilijk bereikbare plaatsen (parkeerplaatsen, wegversmallingen, obstakels en dergelijke) wordt het blad door medewerkers met rug-gedragen bladblazers de rijbaan opgeblazen, zodat het blad meegenomen kan worden door de bladzuiger. 

 • Schoon blazen fietspaden
  In bosrijke gebieden wordt een aantal keer een trekker met bladblazer gebruikt om de fietspaden vrij te houden van natuurlijk afval.

 • Veegwagens RD Maasland
  De veegwagens van Reinigingsdienst Maasland vegen frequent in de periode van bladval in straten waar veel gemeentebomen staan.

 • Bladruimen op gemeentelijke gazons
  In het bladseizoen ruimt de aannemer geregeld blad op de gemeentelijke gazons. Dit om verstikking van het gras te voorkomen.

Tips en aandachtspunten

Ik heb veel grote bomen in mijn eigen tuin

U kunt dit bladafval gratis aanleveren bij het milieupark te Roggel. Per week mag u gratis 2 m3 brengen. Voor informatie, openingstijden en coronaregels kijk op www.rdmaasland.nl. Let op dat u uw geldige RD Maasland afvalpas meeneemt. 

Zie op de tekeningen per kern waar de bladkorven staan (blauwe bolletjes) en waar de externe bladzuiger wordt ingezet (rode lijnen). Zie www.leudal.nl onder de kop “Bladafval”.

Het is niet mogelijk om  van te voren bekend te maken wanneer de bladzuiger of de veegwagen langs komt. Dit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden (vroege of late vorst, temperaturen, stormen, defecten enz.). Wat we proberen is om tijdig en efficiënt in te springen op de bladvalpieken. 

Blad- en vruchtval zijn onderdeel van een natuurlijk proces en horen nu eenmaal bij het najaar. Het kan enige hinder veroorzaken, maar zie het niet direct als overlast. Bladeren in de tuin bieden ook bescherming aan planten, bijvoorbeeld tegen nachtvorst. Bovendien is het ook een belangrijke voedselbron voor vogels in de winterperiode. In de laag gevallen bladeren bevinden zich veel insecten.
 

Extra brengvoorziening tuinafval Baexem

Gedurende de zomermaanden (15 maart t/m 30 november) is er een extra brengvoorziening gecreëerd voor blad-, snoei en groenafval van particulieren. Deze is alle zaterdagen in de genoemde maanden geopend van 8.00 tot 15.30 uur en enkel bestemd voor huishoudelijk tuinafval van inwoners van Leudal en Maasgouw. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Milieustraat.

Meer informatie

We proberen overlast van bladafval zoveel mogelijk te beperken. Onderstaande infographic laat in één oogopslag zien, wat we doen.

Afbeelding niet goed leesbaar? Download de infographic als pdf: Infographic bladafval - gemeente Leudal

Heeft deze informatie u geholpen?