Gemeente Leudal probeert ook dit seizoen overlast van bladval van gemeentebomen zoveel mogelijk te beperken. De gemeenteraad heeft besloten meer bladkorven te laten plaatsen en hiervoor €25.000,- beschikbaar gesteld.

Wat is er veranderd

 • er worden vanaf dit jaar meer bladkorven (dubbel aantal) geplaatst dan voorgaande jaren;
 • bij sportaccommodaties in de gemeente Leudal, waar veel gemeentebomen staan, worden 2 bladkorven geleverd zodat vrijwilligers blad kunnen verzamelen.

Daarnaast waren een groot deel van de beschikbare bladkorven in een slechte staat. Deze zijn inmiddels vervangen door nieuwe bladkorven.

De mate en spreiding van bladval is sterk afhankelijk van de boomsoort en de weersomstandigheden. Door het bladafval te ruimen en het plaatsen van bladkorven proberen we overlast zo veel mogelijk te beperken. Op sommige momenten zal er toch enige hinder van bladval kunnen voorkomen.

Wat doet de gemeente

 • Plaatsen van bladkorven (vanaf eind september-begin oktober)

We plaatsen de bladkorven conform de tekeningen. (zie punt B, tips en aandachtspunten). Ook zijn er locaties waar met dranghekken een grote bladlocatie is gecreëerd. De bladkorven zijn bedoeld voor blad van gemeentelijke bomen, dus géén eigen bladafval, snoeiafval, plantenresten, plastic zakken of huisvuil. Omdat er dit jaar veel meer bladkorven staan worden ze gemiddeld 1x per 2 weken geledigd. Net voor Kerstmis halen we de bladkorven weer weg.

 • Inzet externe bladzuiger

Het bladzuigen met een gespecialiseerde bladzuiger in de kernen op vaste routes wordt verzorgd door een extern bedrijf.  Deze gaat ongeveer half oktober van start en ruimt 1, 2 of 3 dagen (afhankelijk van de hoeveelheid bladval) per week het blad op. Op moeilijk bereikbare plaatsen (parkeerplaatsen, wegversmallingen, obstakels en dergelijke) wordt het blad met rug-gedragen bladblazers de rijbaan opgeblazen, zodat het blad meegenomen kan worden door de bladzuiger.

 • Schoon blazen fietspaden

In bosrijke gebieden wordt bij veel bladval een trekker met bladblazer gebruikt om de fietspaden vrij te houden van natuurlijk afval.

 • Veegwagens RD Maasland

De veegwagens van Reinigingsdienst Maasland vegen frequent in de periode van bladval in straten waar veel gemeentebomen staan.

 • Bladruimen op gemeentelijke gazons

In het bladseizoen ruimt de aannemer regelmatig blad op de gemeentelijke gazons. Dit om verstikking van het gras te voorkomen. Ook op de grassportvelden wordt dan frequent blad geruimd.

Tips en aandachtspunten

Ik heb veel grote bomen in mijn eigen tuin

 • Indien dit het geval is verzoeken wij u om niet met wagens, trekkers of karren grote hoeveelheden blad naar de bladkorven te brengen. U kunt uw blad dan aanleveren bij het milieupark te Roggel. Per week mag u gratis 2 m3 brengen. Voor informatie, openingstijden en coronaregels kijk op www.rdmaasland.nl(externe link). Let op dat u uw geldige RD Maasland afvalpas meeneemt.
 • Op onze website kunt u de tekeningen met de locaties van de bladkorven en bladzuigroutes van 2022 raadplegen. De lila bolletjes zijn de locaties van de bladkorven en de lila 6-hoeken zijn de grotere locaties met dranghekken. De rode lijnen op de kaarten geven aan waar de externe bladzuiger wordt ingezet. Zie www.leudal.nl onder het kopje “Bladafval”.
 • We kunnen niet van te voren bekend maken wanneer de bladzuiger of de veegwagen langs komt. Dit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden (vroege of late vorst, temperatuur, harde wind/storm enz.). Wat we proberen is om tijdig en efficiënt in te springen op de bladvalpieken.
 • Blad- en vruchtval zijn onderdeel van een natuurlijk proces en horen nu eenmaal bij het najaar. Het kan enige hinder veroorzaken, maar zie het niet direct als overlast. Bladeren in de tuin bieden ook bescherming aan planten, bijvoorbeeld tegen nachtvorst. Bovendien is het ook een belangrijke voedselbron voor vogels in de winterperiode. In de laag gevallen bladeren bevinden zich veel insecten.

Extra brengvoorziening tuinafval Baexem

Gedurende de zomermaanden (15 maart t/m 30 november) is er een extra brengvoorziening gecreëerd voor blad-, snoei en groenafval van particulieren. Deze is alle zaterdagen in de genoemde maanden geopend van 8.00 tot 15.30 uur en enkel bestemd voor huishoudelijk tuinafval van inwoners van Leudal en Maasgouw. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Brengvooziening tuinafval Baexem.

Meer informatie

We proberen overlast van bladafval zoveel mogelijk te beperken. Onderstaande infographic laat in één oogopslag zien, wat we doen.

Afbeelding niet goed leesbaar? Download de infographic als pdf: Infographic bladafval - gemeente Leudal

Heeft deze informatie u geholpen?