Op deze pagina leest u de nieuwsberichten van de gemeente.

 • Verzoek tot vernoeming straat naar verzetsman Piet Vossen

  De ‘Stichting Leudal 75 jaar bevrijd’ heeft een verzoek ingediend om in Haelen een straat naar de verzetsman Piet Vossen te noemen. Dit voor het gedeelte Speckerweg tussen de Professor Duboisweg en de toegangsweg naar de Spikkerhoeve aan de Speckerweg. Komend jaar is het 75 jaar geleden dat de gemeente Leudal werd bevrijd.

 • Aanvragen van een vervangende stempas

  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat voor de aanstaande verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement te houden op donderdag 23 mei 2019, het volgende van toepassing is:

 • Ontvangst gedecoreerden bij viering Koningsdag

  Het gemeentebestuur organiseert ook dit jaar weer een bijeenkomst voor gedecoreerden woonachtig in de gemeente Leudal.

 • Overzicht dodenherdenking zaterdag 4 mei in de gemeente Leudal

  Veel inwoners van de gemeente Leudal herdenken op 4 mei traditiegetrouw de gevallenen in de tweede wereldoorlog.

 • Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

  Om het afkoppelen van het regenwater te bevorderen heeft de gemeente Leudal in 2017 en 2018 een subsidieregeling, de stimuleringsregeling, gehad. Nagenoeg het volledige bedrag van bijna €250.000 is verstrekt aan bewoners en bedrijven die hun panden hebben afgekoppeld.

 • Verbetering bereikbaarheid Zevenellen

  Het verbeteren van de ontsluiting van Zevenellen is in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen als een majeur project. De gemeente Leudal hecht aan een adequate bereikbaarheid voor de bedrijven die zich op termijn vestigen op dit in ontwikkeling zijnde nieuwe multifunctionele duurzame bedrijventerrein.

 • Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen vervroegd

  Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met “ja” beantwoorden, want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid.

 • Stichting Edumare geeft kleur aan de vrijheid

  Enkele maanden geleden is stichting Edumare in het kader van 75 jaar bevrijding Midden-Limburg gestart met het project: ‘Wij geven kleur aan de vrijheid’. De ouderen onder ons kunnen zich deze periode nog goed herinneren.

 • Wijziging inzameldag huisvuil

  In verband met Pasen wordt het GFT-afval in plaats van maandag 22 april op zaterdag 20 april 2019 ingezameld.

 • Uitzending zorgwaakhond omroep MAX

  Beste lezer,

  Naar aanleiding van de uitzending (9 april) van de zorgwaakhond van Omroep MAX heeft de gemeente veel reacties ontvangen. Via deze weg willen we naar aanleiding hiervan reageren.

 • Controle hondenbelasting van start

  Begin mei 2019 gaan controleurs in de gemeente Leudal huis-aan-huis controleren op het bezit van honden.

 • Nederweert en Leudal maken een vuist tegen ondermijnende criminaliteit

  Ondermijning is een actualiteit waar gemeenten niet omheen kunnen.

 • Langere telefonische bereikbaarheid Wmo per 1 april 2019

  De telefonische bereikbaarheid van het loket Wmo is per 1 april gewijzigd. Door deze wijziging wil de gemeente de bereikbaarheid en de dienstverlening vergroten, beter afstemmen op de behoeften en klantgerichter werken.

 • Groot asfaltonderhoud fase 3 Leukerweg Baexem

  Op maandag 15 april start de firma Landheer Infra in opdracht van de gemeente Leudal met de onderhoudsmaatregelen aan de Leukerweg Baexem. De werkzaamheden worden volgens planning op vrijdag 3 mei afgerond.

 • 'Reflectionday' - Zien en gezien worden in het verkeer

  Ook afgelopen winter namen verschillende basisscholen in de regio weer deel aan het project ‘Reflection Day’. Tijdens de donkere winterdagen draaide het in dit project om gezien te worden in het verkeer.

Hierboven staat slechts een selectie van onze nieuwsberichten. Oudere nieuwsberichten kunt u terug kijken in het archief van de website.