Op deze pagina leest u de nieuwsberichten van de gemeente.

 • Wij zoeken collega’s

  De gemeente Leudal is op zoek naar collega’s voor de functies:

 • Gewijzigde ophaaldagen huisvuil i.v.m. carnaval

  In verband met carnaval wijzigen de ophaaldagen van het restafval als volgt:

 • Buurtcoördinatoren zetten zich in voor uw bezittingen

  Op donderdag 7 februari 2019 heeft buurtpreventie Roggel in samenwerking met politie Leudal en de gemeente Leudal een donkere dagen offensief gehouden. Dit in het kader ‘waak voor inbraak’.

 • Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

  De commissies sociaal, fysiek en bestuur en  middelen vergaderen op resp. maandag 25 februari in vergaderruimte het Ja-woord en dinsdag 26 en woensdag 27 februari 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Leudal.

 • De Nassaurie maakt doorstart als Meeting Point Nassaurie

  Gebouwd in 2011 en geopend in 2012, maakt De Nassaurie deel uit van de brede maatschappelijke voorziening Grathem.

 • Meederheid inwoners Haler voor woningbouw

  De gemeente Leudal is al enkele jaren bezig woningbouw te realiseren in Haler. De gewenste locatie hiervoor is het schoolplein van de voormalige basisschool aan de Pinxtenstraat in Haler.

 • Burgemeester sluit woning na aantreffen hennepkwekerij

  Op 13 november 2018 heeft de politie in  een schuur achter een woning Kinkhoven te Neer een hennepkwekerij aangetroffen. Dit is voor Burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal aanleiding om de woning vanaf 12 februari 2019 voor 6 maanden te sluiten op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Politie en justitie gaan nu over tot strafvervolging.

 • Indienen van een registratieverzoek voor personen van andere lidstaten van de Europese Unie

  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat personen van andere lidstaten van de Europese Unie, indien zij ingezetenen zijn van de gemeente Leudal, zich bij de gemeente kunnen laten registreren als kiezer van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019.

 • Gemeentehuis gesloten met de carnaval

  Op carnavalsmaandag 4 maart en -dinsdag 5 maart 2019 is het gemeentehuis gesloten. Wij zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar.

 • Papierinzameling Horn: 23 februari 2019

  Vanwege het carnavalsweekend wordt het oud papier in Horn niet op de eerste zaterdag van maart ingezameld, maar een weekje eerder, namelijk op zaterdag 23 februari 2019.

 • De ‘Sjans van Naer’

  Met de uitbreiding van BASF in het Buggenumse Veld is er een ruimtelijke bijdrage gekoppeld, ter verbetering of compensatie van het gebied, in de vorm van een Gebiedsfonds.

 • Voorbereidende werkzaamheden herinrichting Visvijver Kerreven

  In week 6 zijn ze gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Visvijver Kerreven in Heythuysen.

 • Uitnodiging informatiemarkt N280 Leudal op 21 februari

  De provincie Limburg nodigt u graag uit voor de informatiemarkt over de N280 Leudal op donderdag 21 februari tussen 17.00 en 21.00 uur in het Baexheimerhof, Kerkstraat 1a in Baexem. Tijdens deze informatiemarkt kunt u het definitief verkeersontwerp van de N280 Leudal bekijken.

 • Gemeenteraad stemt in met realisatie nevenvestiging Maaskei

  De Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon heeft op 31 oktober 2018 verzocht om instemming met het realiseren van een nevenvestiging van de Maaskei op de locatie van medisch kinderdagverblijf “De Heisterkes”, Speckerweg 5 in Haelen. De gemeenteraad heeft op 5 februari 2019 ingestemd met de realisatie van de nevenvestiging.

 • Gebrek aan ruimte Basisschool Lataste

  Basisschool Lataste, voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende kinderen (ZMOLK), heeft gebrek aan ruimte. Om dit op te lossen zijn er meerdere alternatieven mogelijk. Het schoolbestuur zelf geeft aan dat ze de voorkeur heeft, om het in 2008 geplaatste tijdelijke klaslokaal weg te halen en te vervangen door drie nieuwe tijdelijke leslokalen en bijbehorende berg-en toiletruimte.

Hierboven staat slechts een selectie van onze nieuwsberichten. Oudere nieuwsberichten kunt u terug kijken in het archief van de website.