Wat is het?

De winter is begonnen. Voor de gemeente betekent dit dat we weer extra alert zijn op winterse omstandigheden die de situatie op de weg kunnen verslechteren. Om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden, wordt er op een groot aantal wegen gestrooid. Van u als weggebruiker vragen we ook extra oplettendheid en alertheid op momenten dat u in winters weer de weg op gaat. Op de meeste wegen wordt de gladheid bestreden door de gemeente, maar er zijn ook wegen binnen onze gemeentegrenzen waar de Provincie de gladheidbestrijding uitvoert.

De gemeente Leudal is al ruim voor de aanvang van het winterseizoen begonnen met de voorbereidingen op mogelijke sneeuwval en gladheid. Zo is de zoutvoorraad op peil gebracht, zijn alle zoutstrooiers gekeurd, hebben de gladheidcoördinatoren een extra bijspijkercursus gehad en zijn met de aannemer die voor ons de wegen strooit alle scenario’s doorgesproken. Wij doen alles wat wij kunnen om het voor de gebruikers van de openbare weg zo veilig mogelijk te maken en te houden en zijn klaar voor de komende winter.

Hoe werkt het?

Omdat we niet alles kunnen strooien, is in onze gemeente gekozen voor het strooien van onder andere de doorgaande wegen en de vrij liggende fietspaden. Onderstaand ziet u de overzichten van de strooi- en sneeuwroutes per kern. De strooiroutes worden regulier gestrooid bij melding van gladheid, de sneeuwroutes zijn alleen de hoofdwegen en fietspaden die bij sneeuwval gestrooid en eventueel geschoven worden.

De locaties waar gestrooid en sneeuw geruimd wordt staan hieronder.

Wat doet de gemeente en wat kunt u zelf doen?

Heeft deze informatie u geholpen?