Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn laagdrempelige voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. U kunt hiervan gebruik maken zonder dat u een indicatie heeft of met de gemeente contact heeft gehad. Er zijn verschillende algemene voorzieningen, namelijk:

  • Voorzieningen van de gemeente (zoals welzijnswerk, algemeen maatschappelijk werk of opvangvoorzieningen).
  • Commerciële voorzieningen (zoals maaltijdenservices en boodschappendiensten).
  • Vrijwilligersinitiatieven (zoals een klussendienst of eetpunt).

De gemeente ondersteunt bij het regelen en organiseren van deze algemene voorzieningen. Bij het verwijzen naar algemene voorzieningen kan een rol weggelegd zijn voor bijvoorbeeld de huisarts of de wijkverpleegkundige.

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn bedoeld om inwoners te ondersteunen om zelfstandig te kunnen meedoen in de maatschappij. Dit geldt voor alle inwoners die dat niet op eigen kracht kunnen. Er zijn verschillende maatwerkvoorzieningen: