Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg die iemand geeft aan naasten, bijvoorbeeld aan een partner, ouder of kind. Maar ook de zorg voor een buurman, vriend of kennis valt onder mantelzorg. De mantelzorger heeft een persoonlijke band met degene voor wie hij zorgt. Veel mensen zijn mantelzorger zonder dat ze het weten. Mantelzorg is namelijk meer dan het uitvoeren van taken als persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en vervoer. Veel mantelzorgers voeren ook de hele regie over het zorgproces, zoals het regelen van zorg, het bezoeken van artsen, contact met zorgverleners en het regelen van de administratie en financiële afwikkeling.

Wat verstaat de gemeente onder mantelzorgwaardering en ondersteuning?

De gemeente biedt op verschillende manieren mantelzorgondersteuning en waardering;

  • Na een Wmo melding wordt tijdens een gesprek met u de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke situatie. Bij het in kaart brengen van uw sociale netwerk wordt ook nagegaan of iemand mantelzorg ontvangt of biedt.
  • Ondersteuning in de vorm van informatie, expertise, scholing en themabijeenkomsten is onder gebracht bij Steunpunt Mantelzorg Leudal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Leudal via mantelzorgleudal@synthese.nl of via telefoon nummer (0475) 74 51 38 en vragen naar Yvonne Reijnders. Bent u mantelzorger, registreer u dan bij het Steunpunt Mantelzorg en ontvang regelmatig informatie.
  • Een van de manieren waarop de gemeente haar mantelzorgers waardeert is door een geldbedrag beschikbaar te stellen van € 50,--. Dit geldbedrag heet het mantelzorgcompliment.
  • Zaterdag 10 november 2018 was de landelijke Dag van de Mantelzorg, met als thema ‘Verras de mantelzorger’. Een feestelijke dag om mantelzorgers te (h)erkennen en te waarderen. In de gemeente Leudal werden activiteiten georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg Leudal in samenwerking met bewoners, verenigingen, lokale sponsors en organisaties. Ontmoeting en ontspanning stonden centraal. Naast deze activiteiten kon er een persoonlijke attentie (mantelzorgattentie) voor een mantelzorger aangevraagd worden.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de mantelzorg ondersteuning en waardering?

  • Iedere mantelzorger waarvan de zorgvrager in Leudal woont mag contact opnemen met Steunpunt mantelzorg Leudal, hier zijn geen kosten aan verbonden.
  • Voor alle waardering en ondersteuningsactiviteiten dient de zorgvrager in de gemeente Leudal te wonen. Dit geldt niet voor de mantelzorger.
  • De geboden mantelzorg vloeit direct voort uit de relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager zoals partner, kind, familie, buur of vriend. In de regel wordt uitgegaan van mantelzorgtaken die ongeveer 8 uur per week en langer dan 3 maanden verleend worden. De normale dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere naasten geacht worden elkaar onderling te bieden, valt hier niet onder.