Op deze website maken we gebruik van cookies.

Meer weten?

Belangrijk bericht voor bezoekersGemeentehuis gesloten

Op vrijdag 2 juni is het gemeentehuis gesloten. Als het gemeentehuis gesloten is zijn wij ook telefonisch niet bereikbaar.

Meer informatie

Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg die iemand geeft aan naasten, bijvoorbeeld aan een partner, ouder of kind. Maar ook de zorg voor een buurman, vriend of kennis valt onder mantelzorg. De mantelzorger heeft een persoonlijke band met degene voor wie hij zorgt. Veel mensen zijn mantelzorger zonder dat ze het weten. Mantelzorg is namelijk meer dan het uitvoeren van taken als persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en vervoer. Veel mantelzorgers voeren ook de hele regie over het zorgproces, zoals het regelen van zorg, het bezoeken van artsen, contact met zorgverleners en het regelen van de administratie en financiële afwikkeling.

Wat verstaat de gemeente onder mantelzorgwaardering en ondersteuning?

De gemeente biedt op verschillende manieren mantelzorgondersteuning en waardering;

 • Ondersteuningsbehoefte
  Na een Wmo melding wordt tijdens een gesprek met u de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke situatie. Bij het in kaart brengen van uw sociale netwerk wordt ook nagegaan of iemand mantelzorg ontvangt of biedt.

 • Steunpunt Mantelzorg Leudal
  Individuele mantelzorgers en hulpverleners kunnen voor informatie en advies terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Leudal, uitgevoerd door welzijnsinstelling Synthese.
 • Mantelzorgwaardering
  • de Dag voor de Mantelzorg, georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg Leudal
  • het Mantelzorgcompliment (financiële tegemoetkoming)
  • de Mantelzorgattentie (kleine waardering).

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de mantelzorg ondersteuning en waardering

 • Iedere mantelzorger waarvan de zorgvrager in Leudal woont mag contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Leudal, hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Voor alle waardering en ondersteuningsactiviteiten dient de zorgvrager in de gemeente Leudal te wonen. Dit geldt niet voor de mantelzorger.
 • De geboden mantelzorg vloeit direct voort uit de relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager zoals partner, kind, familie, buur of vriend. In de regel wordt uitgegaan van mantelzorgtaken die ongeveer 8 uur per week en langer dan 3 maanden verleend worden. De normale dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere naasten geacht worden elkaar onderling te bieden, valt hier niet onder.

Toelichting gebruikte definities

 • Mantelzorger = persoon die de zorgt verleent
 • Zorgvrager = persoon die de zorg ontvangt
 • Mantelzorgwaardering = waardering die gemeente aanbiedt aan mantelzorgers. Zij doen dat in 3 vormen:
  • Mantelzorgattentie: presentje
  • Mantelzorgcompliment: financiële tegemoetkoming van € 50,- 
  • Steunpunt Mantelzorg: informatie en advies