De inhoud is geladen.

Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg die iemand geeft aan naasten, bijvoorbeeld aan een partner, ouder of kind. Maar ook de zorg voor een buurman, vriend of kennis valt onder mantelzorg. De mantelzorger heeft een persoonlijke band met degene voor wie hij zorgt. Veel mensen zijn mantelzorger zonder dat ze het weten. Mantelzorg is namelijk meer dan het uitvoeren van taken als persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en vervoer. Veel mantelzorgers voeren ook de hele regie over het zorgproces, zoals het regelen van zorg, het bezoeken van artsen, contact met zorgverleners en het regelen van de administratie en financiële afwikkeling.

Wat verstaat de gemeente onder mantelzorgwaardering en ondersteuning?

De gemeente biedt op verschillende manieren mantelzorgondersteuning en waardering;

 • Ondersteuningsbehoefte
  Na een Wmo melding wordt tijdens een gesprek met u de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke situatie. Bij het in kaart brengen van uw sociale netwerk wordt ook nagegaan of iemand mantelzorg ontvangt of biedt.

 • Steunpunt Mantelzorg Leudal
  Individuele mantelzorgers en hulpverleners kunnen voor informatie en advies terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Leudal, uitgevoerd door welzijnsinstelling Synthese.
 • Mantelzorgwaardering
  • de Dag voor de Mantelzorg, georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg Leudal
  • het Mantelzorgcompliment (financiële tegemoetkoming)
  • de Mantelzorgattentie (kleine waardering).

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de mantelzorg ondersteuning en waardering

 • Iedere mantelzorger waarvan de zorgvrager in Leudal woont mag contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Leudal, hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Voor alle waardering en ondersteuningsactiviteiten dient de zorgvrager in de gemeente Leudal te wonen. Dit geldt niet voor de mantelzorger.
 • Mantelzorg vatten we op als alle hulp aan een hulpbehoevende die wordt gegeven door iemand uit diens directe omgeving. Het gaat dus om intensieve en minder intensieve, kortdurende en langdurende hulp aan huisgenoten en aan uitwonende familieleden, buren of vrienden, aan zelfstandig wonenden en aan bewoners van zorginstellingen.

Toelichting gebruikte definities

 • Mantelzorger = persoon die de zorgt verleent
 • Zorgvrager = persoon die de zorg ontvangt
 • Mantelzorgwaardering = waardering die gemeente aanbiedt aan mantelzorgers. Zij doen dat in 3 vormen:
  • Mantelzorgattentie: presentje
  • Mantelzorgcompliment: financiële tegemoetkoming van € 50,- 
  • Steunpunt Mantelzorg: informatie en advies