Het mantelzorgcompliment: de gemeente biedt op verschillende manieren ondersteuning aan mantelzorgers. Dit doet de gemeente omdat mantelzorgers een hele bijzondere plek innemen in de samenleving vanwege hun zorg aan een naaste. Een van de manieren waarop de gemeente haar mantelzorgers waardeert is door een geldbedrag beschikbaar te stellen van €50,-. Dit geldbedrag heet het mantelzorgcompliment.

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?

Het mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden door of namens iemand die zorg ontvangt. Degene die de zorg ontvangt moet in de gemeente Leudal wonen. Let op: door of namens een zorgvrager kan maar één compliment aangevraagd worden.

Hoe weet u of u mantelzorger bent?

Mantelzorg vatten we op als alle hulp aan een hulpbehoevende die wordt gegeven door iemand uit diens directe omgeving. Het gaat dus om intensieve en minder intensieve, kortdurende en langdurende hulp aan huisgenoten en aan uitwonende familieleden, buren of vrienden, aan zelfstandig wonenden en aan bewoners van zorginstellingen.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen van 1 september tot 1 oktober. Dat kan gemakkelijk online via onderstaande button op deze pagina.

De aanmeldtermijn is gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

DigiD

Voor het aanvragen van het mantelzorgcompliment is het gebruik van DigiD (van de zorgvrager) verplicht. Heeft u nog geen DigiD? Kijk dan voor meer informatie en gratis aanvragen op www.digid.nl(externe link)

Veelgestelde vragen

Hieronder kunt u een antwoord vinden op de meest gestelde vragen rondom het mantelzorgcompliment en de mantelzorgattentie.

Wat is het verschil tussen het mantelzorgcompliment en de mantelzorgattentie?

Het mantelzorgcompliment is een gebaar van waardering vanuit de gemeente Leudal in de vorm van een bedrag van € 50,-. Het mantelzorgcompliment kunt u via deze website aanvragen. Dit kan door, of namens, de zorgaanvrager worden gedaan in de periode van 1 september tot 1 oktober.

De mantelzorgattentie is een blijk van waardering in de vorm van een presentje die iedereen voor een mantelzorger kan aanvragen. Dit presentje is een onderdeel van de Dag van de Mantelzorg en wordt met een persoonlijke boodschap rond 10 november bij de mantelzorger thuisbezorgd. Vanaf 1 september tot 1 oktober kan de mantelzorgattentie online via deze website worden aangevraagd.

Mag er waardering voor meerdere personen aangevraagd worden?

Het mantelzorgcompliment in de vorm van het geldbedrag van € 50,00 mag per zorgvrager aangevraagd worden.

De mantelzorgattentie mag voor alle mantelzorgers die voor hun naaste zorgen waarvan de zorgvrager in de gemeente Leudal woont aangevraagd worden.

Wanneer wordt de waardering uitgereikt?

Het mantelzorgcompliment wordt uiterlijk in de maand december uitbetaald.

De mantelzorgattentie wordt door de post rondom de dag van de mantelzorg bij de mantelzorger thuisbezorgd.

Hoe zit het met uw privacy?

De algemene bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn van toepassing op deze website. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

De gegevens die u in het aanvraagformulier Mantelzorgattentie of Mantelzorgcompliment invult worden uitsluiten gebruikt voor het behandelen en afhandelen van het door u ingediende aanvraagformulier. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt, behoudens indien u hiervoor zelf toestemming geeft.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De gegevens worden maximaal één jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.