Steunpunt Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Wie voor een ander zorgt, kan steun krijgen van het Steunpunt Mantelzorg Leudal. U kunt hier terecht voor informatie en advies, erkenning en steun, lotgenotencontact, activiteitenprogramma’s en met het organiseren van respijtzorg.

Steunpunt Mantelzorg Leudal

Individuele mantelzorgers en hulpverleners kunnen voor informatie en advies terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Leudal, uitgevoerd door welzijnsinstelling Synthese. Het is belangrijk dat er aandacht is voor mantelzorgers. Door alle ontwikkelingen op het gebied van zorg, ondersteuning en welzijn blijven mensen langer thuis wonen. Dit heeft ook invloed op de omgeving van de zorgvrager. De druk op mantelzorgers kan toenemen. Voor een mantelzorger is het belangrijk om voldoening te blijven halen uit het bieden van ondersteuning.

Enkele aandachtspunten van het Steunpunt Mantelzorg zijn:

  • Het geven van informatie, advies en begeleiding aan mantelzorgers.
  • Het organiseren van ondersteuning van mantelzorgers, zodat zij hun zorgtaken kunnen (blijven) uitvoeren. Bijvoorbeeld door het regelen van praktische hulp, educatie via voorlichting en training tijdens thema-avonden, organiseren van respijtzorg en netwerkversterking.
  • Het leggen van verbindingen tussen formele en informele zorg en het in contact brengen van mantelzorgers in de eigen buurt of dorp.

Om mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen informeren kunt u zich laten registreren als mantelzorger. U wordt dan opgenomen in een adressenbestand en ontvangt bericht als er belangrijke informatie is over mantelzorg in de gemeente Leudal. Bijvoorbeeld rondom gemeentelijke besluiten, themabijeenkomsten en scholing of activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Leudal. Inschrijven is gratis. 

Direct aanmelden bij Steunpunt Mantelzorg Leudal

Synthese

Steunpunt Mantelzorg Leudal wordt uitgevoerd door welzijnsorganisatie Synthese. U kunt contact opnemen met Synthese via tel: (0475) 74 51 38 of via info@synthese.nl. Ook vindt u op https://synthese.nl/locaties/leudal/ veel informatie.

Meer informatie over steun bij mantelzorg kunt u vinden op www.mantelzorg.nl.

Respijtzorg

Als u voor een ander zorgt is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. Zodat u niet overbelast raakt en tijd aan uw gezin, vrienden, werk of hobby's kunt besteden. Zo wordt het prettiger en makkelijker om te zorgen. De tijdelijke en volledige overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg. Respijtzorg is er in verschillende vormen:

Respijtzorg thuis

De zorg wordt indien mogelijk thuis overgenomen, zodat u van huis kunt gaan terwijl de verzorgde in de vertrouwde omgeving kan blijven. Deze zorg thuis is vooral geschikt als degene voor wie u zorgt graag in de eigen vertrouwde omgeving blijft of als vervoer problemen oplevert. Als de zorg niet door een vrijwilliger kan worden verleend, dan komt een beroepskracht in aanmerking.

Voorbeelden van respijtzorg thuis zijn:

  • Spelen met een gehandicapt kind;
  • Toezicht houden op iemand met dementie;
  • Waken bij iemand in de laatste levensfase.

Respijtzorg buitenshuis

Bij respijtzorg buitenshuis heeft u als mantelzorger thuis even tijd voor uzelf of om weg te gaan. Degene voor wie u zorgt gaat ergens naar toe. Dit kunnen voorzieningen zijn beroepskrachten en/of vrijwilligers samen werken.

Bij de Wmo kunt u terecht voor aanvraag van de voorzieningen Begeleiding (dagbesteding) en Kortdurend verblijf (logeermogelijkheid). Ook organisaties voor thuiszorg, gehandicaptenzorg en GGZ kunnen bestaande voorzieningen aanbieden zoals dagopvang, tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis, of een kinderdagcentrum. Het is soms mogelijk om intensieve zorg te geven.

Voor meer informatie over respijtzorg kijkt u op Mantelzorg.nl. U kunt ook contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Leudal. Ze denken graag met u mee.