Mantelzorgwoning

Wat is het

Een mantelzorgwoning is een speciaal ontworpen woning die zich bevindt op hetzelfde terrein als de woning van een zorgbehoevend persoon of naaste familie. Het doel van een mantelzorgwoning is om mantelzorg te vergemakkelijken en te ondersteunen. Mantelzorgwoningen zijn vaak ontworpen om zelfstandigheid te behouden, maar tegelijkertijd dichtbij genoeg te zijn voor de mantelzorger om de nodige zorg en ondersteuning te bieden.

Deze woningen kunnen variëren in grootte en ontwerp, maar ze zijn voorzien van alle basisfaciliteiten zoals een keuken, badkamer, slaapkamer, en woonruimte. Ze kunnen worden gebouwd als een op zichzelf staande unit, een aanbouw aan een bestaande woning, of zelfs als een omgebouwde ruimte binnen een bestaand huis.

Mantelzorgwoningen kunnen een praktische oplossing zijn voor gezinnen die de zorg voor een familielid willen delen, terwijl ze toch enige mate van privacy en onafhankelijkheid behouden. Ze kunnen ook helpen bij het verminderen van de druk op formele zorgdiensten en het bevorderen van een betere kwaliteit van leven voor zowel de zorgontvanger als de mantelzorger.
 

Vergunningsvrij onder voorwaarden

Een mantelzorgwoning mag vergunningsvrij worden gerealiseerd wanneer wordt voldaan aan de ruimtelijke bouwregels van het omgevingsplan, denk daarbij aan:

  1. De woning gelegen is op het achtererf en als er voldoende plek is (maximum percentage van het achtererf, te raadplegen in het omgevingsplan)
  2. Een bestaand bijgebouw ombouwen tot mantelzorgwoning
  3. In het buitengebied zijn extra mogelijkheden als het achtererf al maximaal bebouwd is. Je mag dan alleen voor mantelzorgwonen nog een unit plaatsen dat verplaatsbaar is en na afloop ook in zijn geheel weer verwijderd wordt. De unit mag maximaal 100 m2 zijn, bovenop de maximaal toelaatbare bebouwing.

Je moet voldoen aan het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving), waarin de technische bouwregels in opgenomen staan. Deze regels zijn gericht op veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid. 

Wordt er niet voldaan aan bovenstaande eisen dan is het noodzakelijk om een vergunning bij de gemeente aan te vragen. 

Wat moet ik doen?

  • Check online of uw bouwplannen vergunningvrij zijn. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit loket.

Veelgestelde vragen

Als extra service bieden wij u via deze website antwoord op de veelvoorkomende vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan of neemt u liever persoonlijk contact op, dan kan dat met een van onze medewerkers van het Team Ontwikkeling, afdeling Ruimte (telefonisch via (0475) 85 90 00 of schriftelijk via BBPOmgeving@leudal.nl

1. Wanneer is er sprake van mantelzorg?

Voor een mantelzorgwoning moet er sprake zijn van mantelzorg. Er is sprake van mantelzorg als er structureel intensieve, onbetaalde en vaak langdurige zorg wordt verleend aan naasten, bijvoorbeeld aan een partner, ouder of kind. Meer informatie is te vinden op onze website op de pagina Mantelzorg en op de website van MantelzorgNL en de Rijksoverheid.

Een officieel bewijs dat u mantelzorger bent bestaat niet. Meer informatie is te vinden op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

2. Wie mogen er wonen in mantelzorgwoning?

De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent. Mantelzorgers hoeven geen familiaire band te hebben, mantelzorgers dienen een persoonlijke band te hebben met degene voor wie ze zorgen. Dit kan een partner, ouder, kind, buur, vriend of kennis zijn.

3. Wat houdt verplaatsbaar in?

Na gebruik moet de mantelzorgwoning in zijn geheel weer op een trailer verplaatsbaar zijn naar een andere locatie

4. Wat is het achtererf gebied?

Het achtererf gebied is het gebied 1 meter achter de voorgevel. Voor een hoekhuis waarbij de tuin grenst aan een openbaar toegankelijk gebied, loopt het achtererfgebied vanuit de zijgevel van het huis evenwijdig aan het openbaar gebied.

Zie ook onderstaande afbeelding.

5. Moet de mantelzorgwoning binnen het bouwvlak zijn?

De mantelzorgwoning mag vergunningsvrij op het achtererfgebied staan (mits het maximale percentage voor bebouwing niet overschreden wordt). De mantelzorgwoning moet op het gebied staan waarbij de bestemming ‘wonen’ is, het is daarbij niet mogelijk om op gebied waarbij de bestemming ‘agrarisch’ is een mantelzorgwoning te plaatsen. 

6. Zijn er nog andere mogelijkheden om een woning te realiseren?

Binnen de pilot Woning- en woonkavelsplitsing is het mogelijk om (te) grote grondgebonden woningen of royale woonkavels te splitsen en daar één extra woning te realiseren. Dit kan inpandig (woningsplitsing) of via nieuwbouw (woonkavelsplitsing), er zijn wel voorwaarden. Lees meer over de vastgesteld pilot ‘’woning en woonkavelsplitsingen 2023’’.link naar pdf bestand

Disclaimer
Wij wijzen u er volledigheidshalve op dat deze vragen en antwoorden een aanvullende service zijn van de gemeente aan u. U kunt geen rechten ontlenen aan de antwoorden op deze website.