Vervoersvoorzieningen (Wmo)

Wat is het?

De gemeente kan u helpen als u zich niet of onvoldoende in uw eigen omgeving kunt verplaatsen. Bijvoorbeeld door een ziekte of een beperking. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om uzelf te kunnen verplaatsen.

Deze hulp van de gemeente heet een vervoersvoorziening. Voorbeelden van een vervoersvoorziening zijn collectief (taxi)vervoer of een scootmobiel.

Hoe werkt het?

Welke ondersteuning de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Samen met de gemeente wordt allereerst bekeken welke oplossingen mogelijk zijn samen met mensen uit uw eigen omgeving. Dit kunnen familie, vrienden of kennissen zijn, maar bijvoorbeeld ook uw buren. Dat noemen we het inzetten van de ‘eigen kracht’.

Lukt dit niet of niet voldoende? Dan kan de gemeente in overleg met u ondersteuning regelen.

Het vervoer kan worden geregeld door ondersteuning in natura (collectief (taxi)vervoer uitgevoerd door Omnibuzz). Voor een persoonsgebonden budget voor vervoer komt u alleen in aanmerking als u uw vervoer niet kunt regelen met het door de gemeente aangeboden vervoer in natura.

Voor collectief vervoer betaalt u een eigen bijdrage per vervoerszone. Voor een scootmobiel betaalt u een eigen bijdrage van maximaal €19,- per maand. Meer informatie op de website van het CAK.

Wat moet ik doen?

Ik heb hulp nodig

Om te bepalen wat voor soort hulp het beste bij u past, neemt u contact op met de gemeente. Dat heet een ‘melding’ van uw (hulp)vraag doen. Dit kan eenvoudig via onderstaand meldingsformulier.

Meld uw hulpvraag

Ik heb een melding gedaan. Hoe nu verder?

Als dat nodig is, neemt een klantregisseur Wmo van de gemeente contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dit kan op een locatie van uw voorkeur. Voor het gesprek met de klantregisseur Wmo mag u altijd iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of een professionele hulpverlener of cliëntondersteuner. Gratis cliëntondersteuning kunt u vragen bij Algemeen Maatschappelijk Werk Leudal (tel.: 088 - 656 06 00). In het gesprek bekijken we met u uw vraag en welke ondersteuning daarbij past. Maar ook wat u zelf of met behulp van uw familie of omgeving kunt doen. We zoeken met u naar een maatwerkoplossing.

Wat kost het?

Aan het indienen van een meldingsformulier Wmo zijn geen kosten verbonden.

Hoe lang duurt het?

Wanneer u een melding doet voor ondersteuning, mag de gemeente 8 weken doen over het afhandelen van uw melding, het gesprek en het toekennen van de voorziening. In de praktijk kan dit ook korter zijn.

Het kan langer duren als er bijvoorbeeld externe adviseurs geraadpleegd moeten worden (bijvoorbeeld medisch advies) of als u zelf bepaalde gegevens niet op tijd aanlevert.

Extra informatie

De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen.

Ook kijkt de gemeente naar de ondersteuning die iemand al krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet, Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet. Uit het onderzoekt blijkt of de cliënt ondersteuning nodig heeft. Iedere gemeente organiseert dat onderzoek op een eigen manier.