Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan.

Wat is het?

Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf.

Er zijn twee soorten begeleiding:

 • individuele begeleiding
 • groepsbegeleiding

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit:

 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
 • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
  • Bepalen van het dagritme
  • Sociale contacten en sociale omgeving
  • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
 • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
 • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

 • activering;
 • beweging;
 • leren omgaan met dementie;
 • contacten;
 • een zinvolle invulling van de dag;
 • voorkomen van vereenzaming;
 • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat;
 • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger.

Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en kan (crisis)opname worden voorkomen.

De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen.

Kijk voor uitgebreide informatie over begeleiding in de onderstaande folder.

Hoe werkt het?

Welke ondersteuning de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Samen met de gemeente wordt allereerst bekeken welke oplossingen mogelijk zijn samen met mensen uit uw eigen omgeving. Dit kunnen familie, vrienden of kennissen zijn maar bijvoorbeeld ook uw buren. Dat noemen we het inzetten van de ‘eigen kracht’.

Diverse soorten

Lukt dit niet of niet voldoende? Dan kan de gemeente in samenspraak met u ondersteuning regelen. Deze ondersteuning is er in 2 varianten:

 1. Ondersteuning in natura
 2. Een persoonsgebonden budget

Bij ondersteuning in natura wordt de begeleiding geleverd door een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Bij een persoonsgebonden budget ontvangt u een bedrag waarmee u zelf de benodigde hulp moet inkopen.

Als het u niet goed kunt motiveren waarom voor u een persoonsgebonden budget meer passend zou zijn dan begeleiding en/of dagbesteding in natura, heeft begeleiding via een contractaanbieder van de gemeente de voorkeur. Als u vindt dat u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget, zult u dit goed moeten motiveren. Kunt u dit niet, dan krijgt u ondersteuning in natura.

Voor begeleiding betaalt u een eigen bijdrage van maximaal €19.00,- per maand. Meer informatie op de website van het CAK.

Wat moet ik doen?

Ik heb hulp nodig

Om te bepalen wat voor soort hulp het beste bij u past, neemt u contact op met de gemeente. Dat heet een ‘melding’ van uw (hulp)vraag doen. Dit kan eenvoudig via onderstaand meldingsformulier.

Meld uw hulpvraag

Ik heb een melding gedaan. Hoe nu verder?

Als dat nodig is, neemt een klantregisseur Wmo van de gemeente contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dit kan op een locatie van uw voorkeur. Voor het gesprek met de klantregisseur Wmo mag u altijd iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of een professionele hulpverlener of cliëntondersteuner. Gratis cliëntondersteuning kunt u vragen bij Algemeen Maatschappelijk Werk Leudal (tel.: 088 - 656 06 00). In het gesprek bekijken we met u uw vraag en welke ondersteuning daarbij past. Maar ook wat u zelf of met behulp van uw familie of omgeving kunt doen. We zoeken met u naar een maatwerkoplossing. Kijk voor meer informatie op keukentafelgesprek

Wat zijn de kosten?

Aan het indienen van een meldingsformulier Wmo zijn geen kosten verbonden.

Hoe lang duurt het?

Wanneer u een melding doet voor ondersteuning, mag de gemeente 8 weken doen over het afhandelen van uw melding, het gesprek en het toekennen van de ondersteuning. In de praktijk kan dit ook korter zijn.

Het kan langer duren als er bijvoorbeeld externe adviseurs geraadpleegd moeten worden (bijvoorbeeld medisch advies) of als u zelf bepaalde gegevens niet op tijd aanlevert.

Documenten en formulieren

Heeft deze informatie u geholpen?