Wat is het?

Beschermd wonen is een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente kan u helpen wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het wonen. Bij beschermd wonen woont u meestal in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Soms is het ook mogelijk een vorm van beschermd wonen in een thuissituatie te krijgen. Beschermd wonen kan bijvoorbeeld nodig zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt.

Wat kost het?

Aan het indienen van een melding beschermd wonen zijn geen kosten verbonden.

Als u gebruik maakt van Beschermd Wonen dan verhuist u naar de Beschermd Wonen locatie. Zolang u woont binnen een Beschermd Wonen locatie betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt door het CAK bij u in rekening gebracht. Informatie over de eigen bijdrage is te vinden op de site: www.hetcak.nl(externe link). U kunt hier ook een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage.

Hoe werkt het?

Als u veel, van elkaar verschillende, problemen heeft kunt u eventueel aanspraak maken op beschermd wonen.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. Uw gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor beschermd wonen en geeft u dan ook het besluit hierover. Als u in aanmerking komt dan geeft deze gemeente ook de voorziening aan u. De gemeente kan hiervoor een bijdrage in de kosten vragen.

Wat moet ik doen?

Een melding voor beschermd wonen kunt u digitaal doen met behulp van onderstaande aanmeldknop.

Aanmelden beschermd wonen

Alleen als u niet in staat bent een digitale melding te doen, kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Leudal. Telefoon: 0475 - 85 90 00. Ook voor nadere informatie over beschermd wonen kunt u terecht bij het Wmo-loket. Maandag tot en met donderdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Hoe lang duurt het?

Wanneer u een melding doet, mag de gemeente 8 weken doen over het afhandelen van uw melding, het gesprek en toekenning van de voorziening. In de praktijk kan dit ook korter zijn.

Het kan langer duren als er bijvoorbeeld externe adviseurs geraadpleegd moeten worden (bijvoorbeeld medisch advies) of als u zelf bepaalde gegevens niet op tijd aanlevert.

Wat u moet weten

U kunt het digitale formulier gebruiken voor het:

  • Aanvragen van een beschermd wonen indicatie
  • Verlengen van een beschermd wonen indicatie die verloopt
  • Omzetten van een beschermd wonen indicatie naar een beschermd wonen of beschermd thuis indicatie
  • Beëindigen van een beschermd wonen indicatie
  • Versturen van een CAK formulier 'terugkeer naar de maatschappij'
  • Versturen van aanvullende documenten op verzoek van indicatiesteller

We vragen van u de volgende bijlagen:

  • Kopie van de meest recente psychiatrische diagnose
  • Kopie van recente behandelgegevens
  • Oude indicatie in geval van overgangsrecht AWBZ (indicatie CIZ/BJZ)
  • Plan van Aanpak/begeleidingsplan zorgaanbieder

Zorg dat de bijlagen samen niet groter zijn van 8 Mb.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als er niemand is om u te ondersteunen bij het gesprek of de verdere procedure en u heeft daar wel behoefte aan, dan kunt u zich laten bijstaand door een onafhankelijke cliëntondersteuner van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW).

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met het AMW via telefoonnummer 088 - 65 60600 of per e-mail: clientondersteuning@amwml.nl

U woont in een gemeente buiten de regio Midden- en Noord-Limburg

U dient zich te melden bij uw eigen gemeente waar u woont voor Beschermd Wonen. Zij zullen met u onderzoeken welke mogelijkheden er in uw eigen regio zijn.

Indien het zorgaanbod beschermd wonen is gevestigd in een andere regio kunnen zij middels een warme overdracht een verzoek hiervoor indienen bij de gekozen regio.

Indien u een specifiek zorgaanbod in de regio Noord- en Midden-Limburg wenst,  dient u, of samen met uw gemeente of zorgaanbieder, dit te bespreken met de wensgemeente in de regio Noord- en Midden-Limburg waar de Beschermd Wonen locatie is gevestigd. Deze wensgemeente zal uw gemeente van inschrijving betrekken bij het onderzoek.