Als u met veel uiteenlopende problemen in uw leven te maken heeft en zelf geen regie meer kunt nemen, kunt u eventueel aanspraak maken op beschermd wonen.

Wat is het?

De gemeente kan u helpen wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het wonen. Bij beschermd wonen woont u meestal in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Soms is het ook mogelijk een vorm van beschermd wonen in een thuissituatie te krijgen. Beschermd wonen kan bijvoorbeeld nodig zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt.

Wat zijn de kosten?

Aan het indienen van een melding beschermd wonen zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt het?

U kunt met veel uiteenlopende problemen eventueel aanspraak maken op beschermd wonen. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. De gemeente Leudal heeft de taken met betrekking tot beschermd wonen uitbesteed aan de regiegemeente Venlo. Zij nemen het besluit of u in aanmerking komt voor beschermd wonen. Komt u in aanmerking, dan verstrekken zij ook de voorziening aan u.
De gemeente kan hiervoor een bijdrage in de kosten vragen

Wat moet ik doen?

Een melding voor beschermd wonen dient u in bij de gemeente Venlo. Kijk voor meer informatie op www.venlo.nl/beschermd-wonen of doe een melding via onderstaande button.

Aanmelden beschermd wonen

U kunt ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14077 (netnummer is niet nodig), optie 1.

Hoe lang duurt het?

Wanneer u een melding doet, mag de gemeente 8 weken doen over het afhandelen van uw melding, het gesprek en toekenning van de voorziening. In de praktijk kan dit ook korter zijn.

Het kan langer duren als er bijvoorbeeld externe adviseurs geraadpleegd moeten worden (bijvoorbeeld medisch advies) of als u zelf bepaalde gegevens niet op tijd aanlevert.

Heeft deze informatie u geholpen?