In gemeente Leudal heeft één op de tien mensen die werken moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Taalbeheersing is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom zet de gemeente Leudal samen met maatschappelijke partners in op het terugdringen van laaggeletterdheid.

Wat is het 

Je bent als volwassene laaggeletterd, als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak heb je dan ook beperkte digitale vaardigheden. Dan vind je bijvoorbeeld omgaan met een computer of een smartphone lastig. Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal mee te doen in de samenleving.

Hulp

Ken of ben jij iemand die graag beter wil leren schrijven of lezen? Doe dan een gratis taalcursus bij de Bibliotheek. Loop eens binnen! Of stuur een berichtje naar digitaalhuis@bibliocenter.nl of bel naar 088 2432000

Herken de signalen 

De meeste mensen die moeite hebben met lezen en schrijven vinden het lastig om er over te praten. Het kan dus handig zijn als je weet waar je op moet letten. 
Ben je benieuwd naar de signalen waar je een persoon die laaggeletterd is aan kunt herkennen? Bekijk dan eens de signaleren hieronder. 

 • Formulieren thuis willen invullen 
 • Vragen of iemand anders het even kan voorlezen of opschrijven
 • Alleen kijken naar een tekst zonder de ogen te bewegen over de tekst
 • Geen punten of komma’s gebruiken 
 • Geen e-mailadres hebben 
 • Moeite hebben met mobiel bankieren
 • Een slecht leesbaar handschrift hebben 
 • Veel te laat of te vroeg naar afspraken komen 
 • Smoesjes gebruiken als ‘bril vergeten zijn’ of ‘zere handen hebben’ als gevraagd wordt iets te lezen of schrijven 

Wat kan ik doen?

Als je vermoedt dat iemand moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen, dan is het in eerste instantie belangrijk om dit te benoemen en hulp aan te bieden. 
Afhankelijk van wat je ziet, zou je voorzichtig een vraag kunnen stellen om het gesprek te starten. Bijvoorbeeld: “Ik vond het ook lastig om dit in te vullen. Is er iets waarbij ik je kan helpen?” 
Of: “Vind je het lastig om brieven van de gemeente te begrijpen?” 

Als je het gesprek bent aangegaan, is het belangrijk iemand te motiveren. Verwacht niet dat diegene daar meteen voor openstaat. Geef het gesprek dan meerdere kansen. 
Vraag wat iemand zou willen leren. Het gaat daarbij niet om de vaardigheden, maar dat je daardoor zelfstandig kunt zijn. Wie beter kan meedoen aan de samenleving krijgt meer zelfvertrouwen.  

Vertel iemand: 

 • Dat hij/zij absoluut niet de enige is. 
 • Dat hij/zij altijd nog kan leren. 
 • Dat er cursussen speciaal voor volwassenen zijn. In kleine groepen of één-op-één. Vaak gratis of voor een klein bedrag. 

Verwijs door naar 0800 - 023 44 44 voor een passende cursus in de buurt. Je kunt ook samen met iemand of voor iemand bellen naar dit nummer.

Leudals Taalakkoord 

Het Leudals Taalakkoord geeft aan: 

 1. Welke partijen zich gaan inzetten om laaggeletterden te helpen
 2. Wat de organisaties gaan doen om te helpen 

Voor Leudal betekent dit dat de organisaties die zijn aangesloten bij het Leudals Taalakkoord, het taboe rondom laaggeletterdheid proberen te doorbreken, het thema laaggeletterdheid meer bekendheid gaan geven en laaggeletterden gaan signaleren waarna ze worden gemotiveerd om aan de slag te gaan met het verbeteren van hun basisvaardigheden bij het bestaande cursusaanbod binnen de gemeente Leudal. 
We willen als gemeente alle inwoners, verenigingen en ondernemers oproepen om zich aan te sluiten bij het Leudals Taalakkoord. Neem hiervoor contact op met Synthese via teamleudal@synthese.nl

Met zijn allen kunnen we komen tot een effectieve aanpak van laaggeletterdheid!

Meer informatie 

Voor meer informatie, kijk ook eens op https://www.lezenenschrijven.nl/(externe link)