Verhoging Inkomensgrens per 1 januari 2023

Voor inwoners met een laag inkomen is het lastig om financieel rond te komen. 
We vinden het belangrijk dat iedereen actief mee kan doen in de samenleving. Doordat alles duurder is geworden, is het voor steeds meer inwoners moeilijk om financieel rond te komen. Hierdoor komt het meedoen en participeren in de samenleving onder druk te staan.
Om meer mensen mee te laten doen, heeft de gemeente de inkomensgrens voor de minimaregelingen per 1 januari 2023 verhoogd van 120 naar 130% van de bijstandsnorm.

Is uw inkomen lager dan 130% van bijstandsnorm, dan kunt u misschien een aanvraag indienen voor de bijzondere bijstand of gebruik maken van de minimaregelingen.

Wat is het?

Als u bijzondere maar noodzakelijke kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand, alarmering, warme maaltijden, budgetbeheer, bewindvoerderskosten etc.

Of u bijzondere bijstand krijgt, hangt af uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

Hoe werkt het?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand zijn onder andere:

  • U heeft een laag inkomen (130% van de voor u geldende bijstandsnorm) en weinig vermogen (beneden de voor u geldende vermogensgrens).
  • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • De kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden.
  • Er is geen sprake van een voorliggende voorziening waaruit de kosten betaald (kunnen) worden.
  • U heeft niet kunnen reserveren voor deze kosten.

U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.

Wat moet ik doen?

U moet het aanvraagformulier dat bij "Documenten en formulieren" staat volledig invullen en ondertekenen. Als u geen uitkering van de gemeente ontvangt, moet u ook aanvullende gegevens verstrekken. Welke gegevens dat zijn, vindt u terug bij de aanvraag. Als u samenwoont en/of kinderen heeft, dan heeft u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, vermogen en schulden.

Mocht er iets onduidelijk zijn dan kunt u met vragen terecht bij de medewerker backoffice Participatiewet.

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

  • Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0475 - 85 90 00.
  • U kunt ook een bericht sturen via het contactformulier. Vermeld bij het onderwerp: betreft bijzondere bijstand.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.