Wat is het?

Als u bijzondere maar noodzakelijke kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand, bewindvoerderskosten, alarmering, warme maaltijden, budgetbeheer ,etc. Of u bijzondere bijstand krijgt, hangt af uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

Hoe werkt het?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand zijn onder andere:

 • U heeft een laag inkomen (120% van de voor u geldende bijstandsnorm) en weinig vermogen (beneden de voor u geldende vermogensgrens).
 • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen.
 • Uw kosten zijn noodzakelijk.
 • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden.
 • U krijgt de kosten niet anders vergoed (er is sprake van een voorliggende voorziening).
 • U heeft niet kunnen reserveren voor deze kosten.

U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.

Wat moet ik doen?

U moet het aanvraagformulier dat bij "Documenten en formulieren" staat volledig invullen en ondertekenen. Als u geen uitkering van de gemeente ontvangt, moet u ook aanvullende gegevens verstrekken. Welke gegevens dat zijn, vindt u terug bij de aanvraag. Mocht er iets onduidelijk zijn dan kunt u met vragen terecht bij de medewerker backoffice Participatiewet. 

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

 • Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0475 - 85 90 00.
 • U kunt ook een bericht sturen via het contactformulier. Vermeld bij het onderwerp: betreft bijzondere bijstand. 

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat heb ik nodig?

Bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering moet u verschillende bewijsstukken inleveren. Hieronder een (niet limitatieve) lijst van bewijsstukken die u in ieder geval moet inleveren.

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw schulden
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)\
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)
 • uw cv
 • een kopie van de inschrijvingsbewijs bij het UWV als werkzoekende
 • de ingevulde werkmap (deze wordt door ons aan u toegestuurd)

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?

Marij de Loo

Marij de Loo

Medewerker Burgerbedrijvenplein