Wat is het?

Het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden is bedoeld voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zij komen hierdoor niet meer in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Het persoonlijk participatiebudget is bedoeld om ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen participeren in de maatschappij.

Wat moet ik doen?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het participatiebudget bedraagt per jaar:

  • € 250,- voor een alleenstaande;
  • € 400,- voor alleenstaande ouders en gehuwden samen.

Als u gehuwd bent en slechts één van u beiden voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u het bedrag voor een alleenstaande.

Hoe hoog is een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm?

Dit zijn de netto bedragen vanaf 1 januari 2024:

21 jaar tot AOW leeftijdNormbedrag per 1 januari 2024130% zonder vakantiegeldVakantiegeld per maand130% inclusief 5% vakantiegeld
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.354,47€ 1.760,81€ 92,68€ 1.853,49
Gehuwden/samenwonenden (samen)€ 1.835,70€ 2.368,41€ 125,61€ 2.512,02

Voor aanvragers die in een instelling wonen, gelden afwijkende bedragen.

Documenten en formulieren

Onderstaand aanvraagformulier kunt u gebruiken. Dit moet u volledig invullen en ondertekenen. Kijk op het formulier wat u mee moet sturen.