Wat is het?

Als u een bijstandsuitkering krijgt én aan u de arbeidsverplichtingen zijn opgelegd én u verricht voor minimaal 3 uur per week onbetaald vrijwilligerswerk op basis van een overeenkomst tussen u en de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de maatschappelijk actief bonus. Uitgangspunt is dat het vrijwilligerswerk gedurende een periode van 6 maanden moet worden verricht. 

Wat zijn de voorwaarden? 

U moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen, om in aanmerking te komen voor de maatschappelijke actief bonus:

Hoe hoog is een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm?

Dit zijn de netto bedragen vanaf 1 januari 2024:

21 jaar tot AOW leeftijdNormbedrag per 1 januari 2024130% zonder vakantiegeldVakantiegeld per maand130% inclusief 5% vakantiegeld
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.219,64€ 1.585,53€ 83,45€ 1.668,98
Gehuwden/samenwonenden (samen)€ 1.742,34€ 2.265,04€ 119,21€ 2.384,25

Voor aanvragers die in een instelling wonen, gelden afwijkende bedragen.

Hoe hoog is maatschappelijk actief bonus?

Deze bedraagt € 250,-  per jaar. 
 

Documenten en formulieren

Bijgevoegd aanvraagformulier kunt u gebruiken. Dit moet u volledig invullen en ondertekenen. Kijk op het formulier wat u mee moet sturen.