Wat is het?

Als u een bijstandsuitkering krijgt én aan u de arbeidsverplichtingen zijn opgelegd én u verricht voor minimaal 3 uur per week onbetaald vrijwilligerswerk op basis van een overeenkomst tussen u en de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de maatschappelijk actief bonus. Uitgangspunt is dat het vrijwilligerswerk gedurende een periode van 6 maanden moet worden verricht. De maatschappelijk actief bonus is € 250,00 per jaar.

Wat moet ik doen?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen, om in aanmerking te komen voor de maatschappelijke actief bonus:

Documenten en formulieren

Bijgevoegd aanvraagformulier kunt u gebruiken. Dit moet u volledig invullen en ondertekenen. Kijk op het formulier wat u mee moet sturen.