Wat is het?

Als u 24 maanden of langer een inkomen heeft dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en u aantoonbaar geen zicht heeft op inkomensverbetering, dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Een individuele inkomenstoeslag is een tegemoetkoming voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven.

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt één keer per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag.

Stuur uw aanvraag op tijd in, want individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Wat moet ik doen?

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

De inkomenstoeslag bedraagt per jaar:

  • €250,00 voor een alleenstaande;
  • €400,00 voor een alleenstaande ouder;
  • €400,00 voor gehuwden samen.

Als u gehuwd bent moet u allebei voldoen aan de voorwaarden om voor de toeslag in aanmerking te komen. Als slechts één van u voldoet aan de voorwaarden is er voor beiden geen recht op de individuele inkomenstoeslag.

Documenten en formulieren

Bijgaand formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van individuele inkomenstoeslag.

Aanvragen

Het bovenstaande aanvraagformulier kunt u gebruiken. Dit moet u volledig invullen en ondertekenen. Kijk op het formulier wat u mee moet sturen.