Wat is het?

Als u 24 maanden of langer een inkomen heeft dat lager is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm en u aantoonbaar geen zicht heeft op inkomensverbetering, dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Een individuele inkomenstoeslag is een tegemoetkoming voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven.

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt één keer per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag.

Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Wat moet ik doen?

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Bent u gehuwd of samenwonend? Dan moet u beiden volledig voldoen aan de voorwaarden. 
Voldoet slechts één van u beiden aan de voorwaarden? Dan is er geen recht op de individuele inkomenstoeslag.

Hoe hoog is een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm?

Dit zijn de netto bedragen vanaf 1 januari 2024:

21 jaar tot AOW leeftijdNormbedrag per 1 januari 2024130% zonder vakantiegeldVakantiegeld per maand130% inclusief 5% vakantiegeld
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.219,64€ 1.585,53€ 83,45€ 1.668,98
Gehuwden/samenwonenden (samen)€ 1.742,34€ 2.265,04€ 119,21€ 2.384,25


Voor aanvragers die in een instelling wonen, gelden afwijkende bedragen.

Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag? 

Deze bedraagt per 12 maanden:

  • €250,00 voor een alleenstaande;
  • €400,00 voor een alleenstaande ouder;
  • €400,00 voor gehuwden samen.

Documenten en formulieren

Bijgaand formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van individuele inkomenstoeslag.

Aanvragen

Het bovenstaande aanvraagformulier kunt u gebruiken. Dit moet u volledig invullen en ondertekenen. Kijk op het formulier wat u mee moet sturen.