De inleverdata van de inkomstenformulieren en de betaaldata van de uitkering zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Inlever- en uitbetaaldata 2024

Maand 2023Inleverdata 2024Uitbetaaldata 2024/2025
Januari29 januari9 februari
Februari26 februari8 maart
Maart25 maart12 april
April29 april10 mei
Mei27 mei14 juni
Juni1 juli12 juli
Juli29 juli9 augustus
Augustus2 september13 september
September30 september11 oktober
Oktober28 oktober8 november
November2 december13 december
December23 december10 januari 2025

*Het vakantiegeld wordt jaarlijks rond 15 juni uitbetaald.

De betaaldata zijn gelijk voor alle maandelijkse gemeentelijke uitkeringen (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz).