De inleverdata van de inkomstenformulieren en de betaaldata van de uitkering zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Inlever- en uitbetaaldata 2023

Maand 2023

Inleverdata 2023

Uitbetaaldata 2023/2024

Januari

27 januari

10 februari

Februari

27 februari

10 maart

Maart

30 maart

14 april

April

28 april

12 mei

Mei

30 mei

9 juni

Juni

30 juni

14 juli

Juli

28 juli

11 augustus

Augustus

30 augustus

8 september

September

29 september

13 oktober

Oktober

30 oktober

10 november

November

27 november

8 december

December

20 december

12 januari 2024

*Het vakantiegeld wordt jaarlijks rond 15 juni uitbetaald.

De betaaldata zijn gelijk voor alle maandelijkse gemeentelijke uitkeringen (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz).