Aanvraag omgevingsvergunning

Als u iets gaat bouwen of verbouwen hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt ook voor kleine werkzaamheden zoals een schutting, kozijn of een dakterras. 

Vergunningcheck

De vergunningcheck vertelt u voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Behalve voor het afwijken van het omgevingsplan. U moet zelf opzoeken of uw plan past binnen omgevingsplan.

De aanvraag

Een omgevingsvergunning bestaat altijd uit 1 of meerdere activiteiten, afhankelijk van wat u gaat doen en waar u dat gaat doen. 

 • De basis is de bouwactiviteit zelf, bijvoorbeeld een aanbouw maken of zonnepanelen plaatsen.
 • Met de vergunningcheck kijkt u of u een melding of omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit nodig heeft. Ook ziet u welke andere toestemmingen er eventueel ook nodig zijn (bijvoorbeeld slopen, monument, bouwen).
 • Wij adviseren u om eerst een conceptverzoek in te dienen. U hoort dan of uw plannen kansrijk en haalbaar zijn. Ook hoort u of uw plan past binnen het omgevingsplan. En welke procedure er nodig is. We geven u dan ook aan welke gegevens u moet aanleveren.
 • Voldoet uw plan aan de regels van het omgevingsplan, maar is daar wel een vergunning voor nodig, dan heeft u ook een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘omgevingsplanactiviteit bouwen’ (OPA) nodig
 • Past uw plan niet in het omgevingsplan dan kunt u een aanvraag doen voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (BOPA). Meer informatie vindt u op de pagina BOPA.
 • Indien van toepassing wordt uw aanvraag ook voorgelegd aan de commissie fysieke leefomgeving. Deze commissie beoordeelt of:
  • uw plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand en/of
  • de landschappelijke inpassing voldoende is;
  • wordt voldaan aan de Nota Kwaliteit.
 • Een omgevingsdialoog is een verplicht onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. 

Hoe werkt het?

Een aanvraag omgevingsvergunning kunt u indienen via het omgevingsloket 

Direct naar het omgevingsloket

Voor sommige bouwwerken heeft u géén vergunning nodig om te mogen bouwen. Doe de vergunningcheck voor meer informatie hierover. Daarnaast heeft de Rijksoverheid brochures gemaakt over veelvoorkomende vergunningsvrije bouwwerken.

Hoe lang duurt het?

Meestal kan een aanvraag omgevingsvergunning via een reguliere procedure worden afgehandeld (8 weken + mogelijkheid tot verlenging met 6 weken). Soms is echter een langere procedure van toepassing. U ontvangt na het indienen van de aanvraag een procedurebevestiging.

Wat kost het?

Voor het aanvragen van een vergunning betaalt u leges. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Leges omgevingswet’.

Aanvullende informatie

Alvorens u start met (ver)bouwen moet u wellicht ook rekening houden met:

Heeft u vragen?

 • Heeft u vragen over omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet?
  Op de website van het IPLO is nog veel meer informatie te vinden over de soorten omgevingsvergunningen en de omgevingswet. Zie bijvoorbeeld: 
 • Heeft u vragen over het digitaal indienen van een omgevingsvergunning of heeft u geen computer? 
  Neem dan contact op met het omgevingsloket, via telefoonnummer (0475) 85 9000.
 • Wilt u de aanvraag op papier indienen?
  Dan kunt u een van onderstaande formulieren gebruiken. Ons advies is echter om via het digitale loket de aanvraag in te dienen.
 • Heeft u vragen of u uw bouwplan mag bouwen en wilt u op weg geholpen worden? 
  Neem dan contact op met het omgevingsloket, via telefoonnummer (0475) 85 9000.