Heeft u bouw- of verbouwplannen? Vaak heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig (vroeger bouwvergunning). Sommige bouwwerken zijn vergunningvrij en voor bepaalde bouwwerkzaamheden moet u een uitgebreide procedure doorlopen. De regels verschillen per bouwwerk en situatie.

Voordat u een formele aanvraag voor omgevingsvergunning indient, adviseren wij om eerst een conceptverzoek doen. 

De aanvraag

 • Bij een conceptverzoek wordt allereerst de kansrijkheid van uw plan beoordeeld. Hiervoor hoeft u alleen de uiterlijke verschijningsvorm van het plan uit te werken, maar nog niet de technische aspecten. Ook het houden van een omgevingsdialoog is in dit stadium wenselijk.
 • Als blijkt dat uw plan kansrijk is, wordt gekeken of uw plan past binnen de regels van het omgevingsplan of het geldend beleid. Wanneer dit niet past wordt gekeken of hiervan afgeweken kan worden. 
 • Daarna wordt het plan verder beoordeeld op de haalbaarheid. Hiervoor moet u misschien aanvullende gegevens indienen zoals resultaten van onderzoeken of technische gegevens.
 • Indien van toepassing wordt uw aanvraag ook voorgelegd aan de commissie fysieke leefomgeving. Deze commissie beoordeelt of:
 1. uw plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand en/of
 2. de landschappelijke inpassing voldoende is;
 3. wordt voldaan aan de Nota Kwaliteit.  
 • Ook kan het conceptverzoek besproken worden op de Omgevingstafel. Hier worden de verschillende adviezen van de adviseurs van de fysieke leefomgeving integraal afgewogen.
 • Verder bekijken we welke overige activiteiten van toepassing zijn (bijvoorbeeld een vergunning voor kappen, slopen of inrit). 
 • Uw conceptaanvraag wordt op deze manier op alle aspecten beoordeeld. Zo krijgt u een duidelijk eindadvies, waaruit blijkt of uw plan op die manier te realiseren is. Hierdoor weet u precies waar u aan toe bent.

Hoe werkt het? 

Via het omgevingsloket kunt u een (concept)aanvraag indienen voor vooroverleg.

Hoe lang duurt het?

Wij streven ernaar u binnen 14 weken te informeren over de realiseerbaarheid of voortgang van uw conceptaanvraag.

Wat kost het?

Voor het aanvragen van een conceptverzoek betaalt u leges. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Leges omgevingswet’.

Het voordeel van een conceptaanvraag is dat de legeskosten lager zijn dan de legeskosten van een aanvraag om omgevingsvergunning. Als de conceptaanvraag positief wordt beoordeeld, kunt u de definitieve aanvraag omgevingsvergunning indienen. De kosten van de conceptaanvraag worden dan verrekend met de legeskosten van de omgevingsvergunning. U betaalt hierdoor géén extra legeskosten.

Heeft u vragen?

 • Heeft u vragen over het digitaal indienen van een conceptverzoek of heeft u geen computer? 
  Neem dan contact op met het omgevingsloket, via telefoonnummer (0475) 85 9000.
 • Heeft u vragen hoe u de haalbaarheid van uw plan kunt laten toetsen en wilt u op weg geholpen worden? 
  Neem dan contact op met het omgevingsloket, via telefoonnummer (0475) 85 9000.