Wat is het?

Gaat u verbouwen, de tuin renoveren of start u met een grote klus? Vaak wilt u dan een (puin)container plaatsen voor het afval. Plaatst u deze container op de openbare weg, het trottoir of de openbare parkeerplaats, dan moet u hiervan melding doen bij de gemeente. Deze melding kunt u eenvoudig digitaal bij ons doen. Kijk hiervoor onder het kopje 'Aanvragen'.

Hoe werkt het?

Op het plaatsen van de (puin)container is een aantal spelregels van toepassing die bijdragen aan een veilige en verantwoorde situatie:

 1. de container mag maximaal 2 weken blijven staan;
 2. de doorgang voor het verkeer mag niet worden belemmerd en de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen;
 3. de container mag niet worden geplaatst in gemeenteplantsoenen;
 4. de container mag geen huishoudelijk afval, gevaarlijk afval, licht ontvlambare stoffen of kadavers bevatten;
 5. de container mag voor onbevoegden niet verrijdbaar zijn, zo nodig moet de container zijn voorzien van middelen die het verrijden onmogelijk maken;
 6. de container moet in goede staat van onderhoud zijn;
 7. de container moet buiten werktijd aan de bovenzijde minimaal met een dekzeil zijn afgedekt. Dit geldt ook als stortwerkzaamheden langer dan een uur worden onderbroken;
 8. het weggedeelte voor voetgangers moet vrij blijven. Zo mogelijk moet de container in een parkeervak worden geplaatst;
 9. de container en andere obstakels moeten zijn voorzien van onder andere minimaal twee markeringsstrepen op elk zijvlak en elk kopstuk. De markering bestaat uit retroflecterend materiaal van tenminste High Intensity Grade, klasse 2. De markering bestaat uit een vlak van 141 mm breed en 705 mm lang. Hierop zijn diagonale strepen (rood en wit) aangebracht;
 10. alle bevelen en aanwijzingen van de politie, brandweer of opsporings- en /of controleambtenaar moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd, anders worden op uw kosten de noodzakelijke maatregelen uitgevoerd;
 11. de directe omgeving van de container moet opgeruimd zijn en vrij van afvalstoffen;
 12. alle schade aan werken of eigendommen van de gemeente als gevolg van het gebruik van een container, zijn voor uw rekening. Beschadigingen moet u direct doorgeven aan de gemeente Leudal, tel: (0475) 85 90 00;
 13. de afmetingen van de puincontainer mogen maximaal 6.00 x 2.30 x 1.50 meter zijn, de inhoud maximaal 21 m3.

Wat kost het?

De melding kost niets.