Logo duurzaam Leudal

In het internationale Klimaatakkoord van Parijs is opgenomen dat alle aangesloten landen zullen proberen om de wereldwijde opwarming van de aarde te beperken tot max. 2 graden Celsius, en liefst max. 1,5 graden Celsius. Dit vormt ook de basis voor het Nederlandse Klimaatakkoord, waarin staat dat in 2030 49% minder, en in 2050 95% minder CO2 wordt uitgestoten ten opzichte van 1990.

In Nederland zijn daarom 15 regio’s aangewezen die een strategie  moeten ontwikkelen om aan deze eisen te voldoen. Ook in de Regio Noord- en Midden Limburg, waartoe Leudal behoort, wordt er een Regionale Energie Strategie (RES) ontwikkeld.

De rol van deze RES is eigenlijk vierledig: er moet een plan komen om grootschalig duurzame energie op te wekken, er wordt uitgezocht hoe we energie het beste kunnen opslaan en transporteren, er moet een warmtestrategie komen die uitstippelt hoe we uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn, en er moet een plan komen om op grote schaal de gebouwde omgeving energiezuiniger te maken.

Aan deze vier aspecten moet ook de gemeente Leudal invulling geven. Hieronder lees je meer over onze visie op deze beleidsthema’s en over de RES Noord- en Midden Limburg.