De vijftien gemeenten van Noord- en Midden Limburg vormen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden maken we een Regionale Energie Strategie (RES) waarin we onderzoeken:

  • Hoe we energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken.
  • Waar en hoeveel duurzame elektriciteit in onze regio opgewekt kan worden.
  • Hoe we energie kunnen opslaan en transporteren.
  • Hoe we warmte verdelen.

1. Waarom een RES?

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio’s in Nederland maken ieder een RES waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren. 

2. Samen aan zet

De RES is vooral een samenwerking tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. De RES verbindt partijen, deelt kennis en kijkt naar uitdagende vraagstukken die alleen opgelost kunnen worden door over de gemeentegrenzen heen te kijken. Samen maken we haalbare en betaalbare keuzes voor onze regio. Iedereen dient uiteindelijk zijn steentje bijdragen. We willen zuiniger omgaan met energie en de energie die we gebruiken zelf duurzaam opwekken. Goede voorbeelden zijn er gelukkig al volop. 

3. Kansen voor de regio

Deze energietransitie is een opgave, maar zeker ook een kans. Het is goed voor onszelf, onze omgeving en biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. De opgave is groot, maar het belang nog groter. Door de unieke ligging van onze regio, de sterke onderlinge verbondenheid die Limburgers en Limburg kenmerkt en de wil om te blijven vernieuwen, kunnen wij onze ambities waarmaken. Laten we samen aan de slag gaan!

Factsheet

Factsheet RES deel 1
Factsheet RES deel 2

Bekijk de Factsheet in PDF (vergroting)

Meer weten over de RES Noord- en Midden Limburg?

Bekijk de veelgestelde vragen