Op landelijk niveau is de afspraak gemaakt om uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zijn. De belangrijkste reden is dat aardgas een fossiele, eindige brandstof is, waar we niet eeuwig mee doorkunnen. Het onttrekken en verbranden van fossiele brandstoffen heeft bovendien ernstige negatieve effecten voor het milieu, het klimaat en de mens.

Ook is de beslissing genomen om binnenkort te stoppen met het oppompen van aardgas uit Groningen. Dit betekent dat als we doorgaan met het gebruiken van aardgas, we duurder uit zijn en ook afhankelijk worden van andere landen zoals de VS en Rusland.

De komende jaren zullen de eerste wijken in Nederland van het aardgas af gaan. Het gaat altijd om meerdere huizen en vaak hele buurten. Gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, buurtinitiatieven en andere partijen zullen dit soort projecten samen met bewoners oppakken.

Vanuit de Regio Noord- en Midden Limburg wordt er een Regionale Energie Strategie (RES) ontwikkeld, en deze RES is ook verantwoordelijk voor het bedenken van regionale warmtestrategieën. Er zijn meerdere scenario’s denkbaar, die allen op de middellange termijn in min of meerdere mate een rol kunnen gaan spelen.

Onder andere onderzocht wordt de rol van waterstof, zonneboilers, warmtepompen, warmtenetten, warmtekrachtkoppelingen, en warmteopslag.

Wat betekent dit voor inwoners van Leudal?

In Leudal zijn er verschillende kansen wat betreft aardgasvrije alternatieven. Biogas is een kostenefficiënt alternatief, dat eenvoudig opgewekt kan worden door gebruik te maken van bijvoorbeeld mestvergisters. Dit zou ook betekenen dat de bestaande gasinfrastructuur grotendeels kan blijven liggen, en mensen hun gasfornuis kunnen houden.

Een toekomstige oplossing zou ook kunnen liggen in het water van de Maas. Dit is in principe gratis, en kan worden gebruikt om door middel van warmte-opslag en een warmtenet in de zomer huizen te verkoelen en in de winter huizen te verwarmen.

De gemeente Leudal staat, net als alle andere gemeenten in Nederland, voor de opgave om eind 2021 een Transitievisie Warmte op te stellen, waarin globaal wordt aangegeven welke strategie Leudal gaat uitzetten om uiteindelijk alle kernen van het aardgas te krijgen. In een daaropvolgend Wijkuitvoeringsplan moet dan concreet worden welke buurt of kern wanneer van het aardgas af gaat.

Hoe de gemeente dit aanpakt, kan per buurt en kern verschillen. Er wordt samengewerkt met bewonersinitiatieven, woningcorporaties, netbeheerders, en andere organisaties en bedrijven. Al deze partijen zoeken samen met bewoners naar de beste duurzame oplossing die voor iedereen betaalbaar is.

Misschien is wel de belangrijkste vraag die er is over aardgasvrij wonen: word ik straks opgezadeld met allemaal hoge kosten? Het korte antwoord: als het goed is niet. In Nederland wordt nu op verschillende plekken onderzocht hoe we dat ook daadwerkelijk voor elkaar kunnen krijgen. 

Woonlastenneutraal

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland tot 2050 stap voor stap gaat stoppen met aardgas. Daar staat ook het uitgangspunt in dat dit voor inwoners woonlastenneutraal gebeurt. Het idee daarvan is dat je als bewoner per maand niet duurder uit bent dan nu met aardgas.

In de praktijk kan dat wel nog verschillende dingen betekenen. Moet je bijvoorbeeld investeren en verdien je dat terug met een lage energierekening? En kun je daarvoor dan geld lenen? Of word je aangesloten op een warmtenet en betaal je straks maandelijks aan het warmtebedrijf? 

Je kunt er voor kiezen om zelf aardgasvrij te gaan wonen omdat je dat graag wil, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Maar dat hoeft nu nog niet. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om uiteindelijk in 2050 alle wijken aardgasvrij te maken. In veel gevallen is het dus verstandig om mee te doen op het moment dat er daadwerkelijk plannen voor jouw hele wijk worden gemaakt. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk, kosten en misschien ook zorgen.

Samenwerken met je buren loont

Geen zin om te wachten tot er plannen op je afkomen, maar wil je wél graag samenwerken? Het levert vaak voordeel op als je met een aantal buren samen isolatiemaatregelen neemt. Bovendien kun je taken verdelen en hoeft niet iedereen zelf te onderzoeken welk bedrijf het kan gaan uitvoeren.