Gefeliciteerd! Jullie gaan trouwen of jullie gaan een geregistreerd partnerschap aan.

Wat is het?

U wilt uw liefde voor elkaar bevestigen voor elkaar en voor de wet. Dat kunt u doen door te trouwen of door een geregistreerd partnerschap aan te gaan. In Leudal regelt u dat eenvoudig online.

U reserveert de datum, tijd, locatie en de trouwambtenaar. De duur van een te kiezen tijdsblok is 1,5 uur. De ceremonie start meteen bij aanvang van het tijdsblok. Dit doet u maximaal 1 jaar voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap. De reservering van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap is pas definitief, zodra u na uw online melding van ons een bevestiging per post heeft ontvangen.

Wat moet ik doen

U maakt online een melding van uw voorgenomen huwelijk bij de ambtenaar burgerlijke stand in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan moet de melding van uw voorgenomen huwelijk in Den Haag worden gedaan. In de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

>> Melding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Meer informatie over huwelijk en geregistreerd partnerschap

Wat zijn de kosten voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Wilt u uw naamgebruik wijzigen? Wie zijn onze trouwambtenaren? Al dit soort praktische informatie rondom een huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt u hieronder.

Trouwen of geregistreerd partnerschap, wat is het verschil?

Trouwen of een geregistreerd partnerschap zijn samenlevingsvormen die op elkaar lijken. De voorwaarden, kosten en procedure zijn gelijk.

De belangrijkste verschillen tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap:

 • Bij een huwelijk geeft u elkaar het jawoord. Bij een geregistreerd partnerschap hoeft dat niet persé.
 • Om een huwelijk te beëindigen, moet u altijd naar de rechter. Bij een geregistreerd partnerschap hoeft u niet naar de rechter als u het met elkaar eens bent en geen minderjarige kinderen heeft.

Een uitgebreide uitleg over de verschillen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.  

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Woont u niet in Nederland dan dient tenminste één van de aanstaande echtgenoten/partners in bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit.

Wat kost het?

De kosten voor een huwelijk zijn onder andere afhankelijk van de datum, tijd, locatie en eventuele extra wensen: 

Huwelijk/geregistreerd partnerschap en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 • maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 - 19.00 uur: € 395,10
 • zaterdag en zondag tussen 9.00 - 19.00 uur: € 632,65

Deze kosten betaalt u tijdens de aanvraag via Ideal.

Overige kosten

 • Trouwboekje/Geregistreerd partnerschap boekje: € 47,35 
 • Uittreksel burgerlijke stand: € 16,00
 • Het aanwijzen van een trouwambtenaar voor één dag: € 118,55 (al beëdigd door de rechtbank) of € 200,00 (nog niet beëdigd door de rechtbank)
 • Het optreden van een ambtenaar als getuige bij een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis kost per getuige: € 26,55. Het optreden als getuige op elke andere locatie kost per getuige € 79,00.
 • Het aanwijzen van een vrije trouwlocatie voor één dag: € 150,20
 • Een wijziging of annulering doorgeven (datum, tijdstip, locatie of getuigen) kost € 102,75.

Gratis trouwen

Kiest u ervoor om gratis te trouwen, dan gelden er een aantal voorwaarden:

 • Gratis trouwen is alleen mogelijk op maandag- of woensdagochtend om 9.00 uur.
 • tenminste één persoon moet in de gemeente Leudal staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP);
 • de voltrekking duurt maximaal 15 minuten en vindt plaats in het gemeentehuis te Heythuysen;
 • naast het bruidspaar mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn;
 • er is geen mogelijkheid voor muziek, toespraken of een persoonlijk woord door derden;
 • extra kosten worden in rekening gebracht (trouwboekje, gemeentelijke getuigen ed.).
 • u kunt niet kiezen voor een trouwambtenaar, degene die de voltrekking zal uitvoeren zal door de afdeling worden toegewezen

Trouwlocaties

 • Trouwzaal in het gemeentehuis, Leudalplein 1 in Heythuysen
 • Kasteel Groot Buggenum
 • de Busjop
 • Kasteel Aldenghoor
 • Landgoed Leudal
  • Trouwt u op Kasteel Groot Buggenum, Boscafé De Busjop, Kasteel Aldenghoor of Landgoed Leudal, reserveer dan eerst de datum bij deze locatie. Daarna kunt u uw voorgenomen huwelijk online bij de gemeente melden.
 • Trouwen op een eigen locatie in Leudal
  • Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is binnen de hele gemeente Leudal mogelijk. Bruidsparen kunnen zelf een locatie aandragen. De gemeente beoordeelt deze locatie. De belangrijkste criteria hierbij zijn "openbare orde" en "passendheid".
  • Degenen die het verzoek voor een locatie doen, zijn zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld tijdig aanvragen, veiligheid, voorzieningen, inrichting van de locatie, risico's, aansprakelijkheid en afspraken met de trouwambtenaar. De eigenaar/beheerder van de locatie geeft een schriftelijke akkoordverklaring voor het gebruik van de locatie.
  • Kiest u voor een eigen trouwlocatie dan dient u bij de digitale huwelijksmelding het aanvraagformulier en akkoordverklaring van de eigenaar/beheerder te uploaden. De formulieren kunt u bij het kopje "Documenten en formulieren" downloaden.

Trouwambtenaar/eigen trouwambtenaar

In de huwelijksmelding kunt u kiezen voor één van onze trouwambtenaren. 

Ook kunt u kiezen voor een eigen trouwambtenaar. Iemand kan speciaal benoemd worden voor het sluiten van uw huwelijk of het registreren van uw partnerschap, zoals een familielid of een goede vriend. Deze persoon moet dan wel een actueel benoemingsbesluit van een andere gemeente met bijbehorende beëdiging door de Rechtbank inleveren. Is deze persoon nog niet elders benoemd of beëdigd, dan is dit mogelijk. Deze persoon moet dan wel aangewezen worden door het college van burgemeester en wethouders en beëdigd worden door de Rechtbank. In dit geval moet de huwelijksmelding uiterlijk 3 maanden voor de trouwdatum gedaan worden. 

Kiest u voor een eigen trouwambtenaar, dan ontvangt u van ons de aanvraagformulieren nadat wij uw melding voorgenomen huwelijk hebben ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Burgerzaken, afdeling Dienstverlening. Telefoon: (0475) - 85 90 00.

Naamgebruik wijzigen

Wilt u na uw huwelijk uw naamgebruik wijzigen? Bij de online melding van uw voorgenomen huwelijk in Leudal kunt u uw keuze kenbaar maken. Na de voltrekking van uw huwelijk wordt het naamgebruik gewijzigd. De wijziging van het naamgebruik ziet u niet terug in uw trouwboekje. Hierin wordt alleen uw geslachtsnaam vermeldt. Dit kan alleen als u in Leudal woont. 

Woont u niet in Leudal en wilt u na uw huwelijk uw naamgebruik wijzigen? Wijzig dan uw naamgebruik in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woongemeente. Dit kan vanaf het moment dat uw huwelijk is verwerkt in de BRP.

Wijzigingen/annulering

Willen jullie annuleren of wijzigingen doorgeven zoals datum, tijdstip, locatie of getuigen, dan worden hier kosten voor in rekening gebracht. Dit bedrag is € 102,75.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Het is mogelijk om uw geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk. U kunt kiezen in welke gemeente u het geregistreerd partnerschap wilt omzetten. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is formeel gezien een administratieve handeling die door beide partners aan de balie kan worden afgehandeld. Jullie hebben hierbij geen getuigen meer nodig. Bij deze omzetting is er geen sprake van een hernieuwde ceremonie. Maakt u hiervoor een telefonische afspraak.

Omzetten als jullie niet ingeschreven staan in Nederland

Als jullie allebei in het buitenland wonen en jullie willen het Nederlandse geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk, dan moeten jullie dit via de gemeente Den Haag doen.

Internationale erkenning partnerschap

Niet alle landen erkennen een geregistreerd partnerschap. Dit geldt ook bij een homohuwelijk. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.