Trouwen in het buitenland

Wat is het?

Voor het aangaan van een huwelijk in het buitenland moet u voldoen aan de eisen die dat land daaraan stelt. Laat u daarover tijdig informeren door de autoriteiten van het land waar u wilt gaan trouwen.

In bepaalde landen hebt u een verklaring nodig als u daar wilt trouwen. In de verklaring moet staan dat u nog niet getrouwd bent en bevoegd bent om te trouwen. Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? Dan vraagt u een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ aan bij de gemeente.

Wat kost het?

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 27,50.

Wat moet ik doen?

  • Als u in Nederland woont, vraagt u de verklaring aan bij de gemeente.
  • Als u als Nederlander in het buitenland woont, vraagt u bij een RNI-gemeente een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Woont u niet in Nederland en hebt u nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u gaat trouwen.

Wat heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.

De gemeente kan vragen om de volgende documenten van u en uw partner:

  • Een recent afschrift van de geboorteakte.
  • Als u eerder getrouwd bent geweest: een echtscheidingsakte of overlijdensakte.
  • Als u of uw partner in het buitenland woont: een bewijs uit dat land met daarop uw woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat.

Buitenlandse akten of andere buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Soms moet u buitenlandse akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.

Extra informatie

U vindt informatie over de documenten die u nodig hebt bij:

  • de Nederlandse ambassade in het land waar u wilt trouwen.
  • de buitenlandse instantie die uw huwelijk gaat sluiten.

Na het sluiten van het huwelijk

Na het sluiten van het huwelijk moet de huwelijksakte meestal gelegaliseerd worden. Nadat die verklaring is afgegeven, kan het huwelijk, op uw verzoek, in Nederland worden ingeschreven.