Op deze website maken we gebruik van cookies.

Meer weten?

Gemeentelijke belastingen

Voor alle belastingzaken is de gemeente Leudal aangesloten bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)(externe link).

Mijn BsGW

Op www.bsgw.nl(externe link) staat meer informatie. Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk via uw Mijn BsGW(externe link). Hiervoor dient u met uw DigiD-inlogcode in te loggen op de website van de BsGW. 

DigiD linkMijn BsGW

Wat kunt u doen op Mijn BsGW:

  • uw aanslagen raadplegen
  • uw taxatieverslagen inzien
  • uw rekeningnummer wijzigen
  • automatische incasso afgeven
  • bezwaar maken
  • kwijtschelding aanvragen
  • betalingsregeling aanvragen

Lokale Lastenmeter

Op de website van de Lokale Lastenmeter rekent u gemakkelijk uit hoeveel geld u betaalt aan gemeentelijke belastingen.

Lokale Lastenmeter(externe link)

Contact met de BsGW

Tel: 088 - 8420420

DigiD linkMijn BsGW