Wat is het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

De aanslag rioolheffing wordt door Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) verstuurd aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Direct regelen

Regel al uw belastingzaken op www.bsgw.nl(externe link).

Wat moet ik doen?

  • U krijgt jaarlijks een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt. Bent u eigenaar van een pand en krijgt het in de loop van het jaar een andere eigenaar, dan heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij koop/verkoop door de notaris verrekend.
  • Op het gemeentelijke aanslagbiljet staat binnen welke termijn en op welke wijze u moet betalen.
  • Bent u het niet met de aanslag eens? U kunt dan binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij de gemeente.

U betaalt de rioolheffing.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Extra informatie

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater