Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Direct regelen

Regel al uw belastingzaken op www.bsgw.nl.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Meer informatie over de onroerendezaakbelasting en de waardebepaling kunt u raadplegen op www.bsgw.nl. Hier vindt u ook de tarieven van deze belasting.

Wat moet ik doen?

U betaalt de OZB.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wanneer ontvang ik het aanslagbiljet?

U ontvangt de aanslag voor het belastingjaar eind februari. Op het aanslagbiljet vindt u ook de WOZ-beschikking met de waarde van dat jaar. Als u bent aangemeld bij MijnOverheid, ontvangt u het aanslagbiljet digitaal in uw berichtenbox.