Wat is het?

Wanneer moet u een verhuizing doorgeven?

Wanneer u binnen of naar de gemeente Leudal verhuist, dan bent u verplicht deze adreswijziging door te geven aan de gemeente Leudal. Bij inschrijving in de gemeente Leudal wordt u automatisch uitgeschreven bij uw vorige gemeente. Zorg ervoor dat u de verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeeft.

Wanneer u vertrekt naar een andere gemeente, moet u zich inschrijven bij uw nieuwe woongemeente.

Komt u uit het buitenland? Dan moet u zich persoonlijk melden voor inschrijving. Maak hiervoor een afspraak via tel: (0475) 85 90 00. Meer informatie over verhuizen naar Nederland.

Vertrekt u naar het buitenland? Lees dan de informatie over verhuizen naar het buitenland.

Bent u te laat met het doorgeven?

Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, gemeentelijke belastingen of uitkering.U bent strafbaar als u geen of een onjuiste verhuisaangifte doet.

Hoe werkt het?

U moet een apart verhuisformulier invullen als:

 • u met meerdere personen verhuist en u ongehuwd bent of niet geregistreerd staat bij de burgerlijke stand als geregistreerde partner
 • als gezinsleden naar een ander adres verhuizen of van een ander adres komen dan uzelf

U mag de verhuizing doorgeven voor iemand anders als deze persoon u schriftelijk heeft gemachtigd.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing digitaal door aan de gemeente Leudal. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd.

Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Op het verhuisformulier kunt u aangeven of u alleen of met meerdere personen verhuist. Ouders, voogden of verzorgers doen aangifte van verhuizing voor hun minderjarige kinderen jonger dan 16 jaar.

Wat heb ik nodig?

Digitaal doorgeven

 • uw DigiD-inlogcode
 • als u gaat inwonen of samenwonen:
  • de verklaring van inwoning/bewoning, zie Documenten (uploaden)
  • een kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (uploaden)
 • de huurovereenkomst als u particulier woonruimte huurt of bij kamerbewoning (uploaden)

Persoonlijk aan de balie

 • maak online of telefonisch een afspraak
 • u brengt mee naar de afspraak
  • uw identiteitsbewijs
 • als u gaat inwonen of samenwonen:
  • de verklaring van inwoning/bewoning, zie Documenten
  • een kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • de huurovereenkomst als u particulier woonruimte huurt of bij kamerbewoning
 • het aangifteformulier verhuizing wordt samen met u ingevuld aan de balie
 • u zet uw handtekening op het aangifteformulier

Wat kost het?

Een verhuizing doorgeven is gratis

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt uw aangifte van verhuizing in de basisregistratie personen (BRP). Dit gebeurt op de datum van aangifte of op de datum dat de gemeente de adreswijziging heeft ontvangen.

U ontvangt binnen 4 weken een schriftelijke bevestiging.

Extra informatie

Datum verhuizing

Doet u later dan 5 dagen na verhuizing aangifte? Dan is de datum waarop wij de aangifte binnenkrijgen, de datum van verhuizing.Heeft u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle overheidsinstanties. Denk hierbij zoals de Belastingdienst, DUO, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

Als u geen woonadres heeft kunt u zich inschrijven op een briefadres. Lees meer informatie over briefadres. Let op: een briefadres is iets anders dan een postadres.

Verhuist u naar een zorginstelling? Lees dan de informatie in onderstaande folder.