Wat is het?

Gaat u binnen de periode van één jaar voor langer dan 8 maanden naar het buitenland? Of is nog niet duidelijk hoe lang u in het buitenland verblijft? Dan moet u bij de gemeente aangifte doen van verhuizing naar het buitenland. Wij registreren uw vertrek in de Basisregistratie Personen. U doet hiervan aangifte binnen vijf dagen vóór uw vertrek naar het buitenland.

LET OP! De datum van uitschrijving is de datum waarop de gemeente uw aangifte van vertrek heeft ontvangen.

Vertrekt u voor korter dan 8 maanden en houdt u uw adres in Nederland niet aan? Dan kunt u misschien een briefadres nemen .

Hoe werkt het?

Geef uw verhuizing naar het buitenland online door.

>> Direct online doorgeven

Regelt u dit liever op een andere manier?

U kunt langskomen bij de gemeente. Maak daarvoor altijd eerst een afspraak. Breng uw identiteitsbewijs mee.

>> Afspraak maken

Vul het aangifteformulier Verhuizing naar buitenland, aangifte.pdf in en stuur het formulier naar de gemeente Leudal of per e-mail naar info@leudal.nl.

Extra informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid en https://www.nederlandwereldwijd.nl/