Wat is het?

De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid.

Wat moet ik doen?

 • Via MijnOverheid kunt u zelf uw gegevens of die van uw minderjarige kinderen bekijken:
 • Log in met uw DigiD.
 • Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’ bovenaan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens bekijken.

Uw persoonsgegevens bij overheidsorganisaties

Overheidsorganisaties gebruiken de persoonsgegevens uit de BRP voor de uitvoering van hun wettelijke taken. De verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beoordeelt of de verstrekking van de gegevens in overeenstemming is met de wet en bepaalt welke organisaties welke informatie mogen raadplegen.
Daarnaast kunnen sommige instanties onder bepaalde voorwaarden uw gegevens  van de gemeente krijgen, bijvoorbeeld instellingen met een gewichtig maatschappelijke belang. Deze instellingen vindt u in de bijlage 2 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Leudal

Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet erop toe dat de Wet BRP wordt nageleefd.

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding persoonsgegevens vragen. 

Als u wilt weten welke gegevens wij over u in de afgelopen tijd hebben geleverd, kunt u hiervan een overzicht opvragen. Dit doet u in de gemeente waar u woont.

Direct regelen

U kunt het overzicht eenvoudig online aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Let op! Gebruik deze link niet als u een uittreksel uit de basisregistratie personen wilt aanvragen. Ga voor een uittreksel BRP naar https://www.leudal.nl/uittreksel-persoonsgegevens-brp

Aanvragen overzicht verstrekkingen

Wilt u het overzicht schriftelijk aanvragen, stuur dan een verzoek naar de gemeente Leudal.  Geef hierbij aan over welke periode u inzage wilt in de gegevensverstrekking en voeg een kopie bij van uw geldig identiteitsbewijs.

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal 4 weken voordat u het overzicht krijgt. De gemeente raadpleegt niet alleen eigen systemen, maar informeert ook welke landelijke overheden uw gegevens hebben ingezien. Dat kan enige tijd duren.

Extra informatie

 • Als u op zoek bent naar de persoonsgegevens uit de BRP van een ander, geeft u bij de gemeente aan waarvoor u de gegevens nodig heeft.
 • De persoon die u zoekt moet hiervoor toestemming geven.
 • De gemeente bepaalt of u de gevraagde informatie krijgt:
  • U krijgt alleen informatie als u een persoonlijke, niet-commerciële reden heeft.
  • U kunt alleen standaardgegevens krijgen, zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats of overlijdensdatum.
  • U krijgt geen informatie als de persoon om geheimhouding van zijn of haar persoonsgegevens heeft gevraagd.
 • Als de gemeente uw verzoek om informatie afwijst, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.