Let op!! Het uittreksel is momenteel langer onderweg omdat de post er langer over doet om het te bezorgen

Wat is het?

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond.

In het uittreksel staan in ieder geval uw:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • geboortedatum

Wat moet ik doen?

U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar
 • voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor heeft gemachtigd

U vraagt uw uittreksel uit de BRP aan bij de gemeente. Dit kan op verschillende manieren.

Online aanvragen

Vraag uw BRP-uittreksel online aan. Hiervoor heeft u de volgende zaken nodig:

 • U kunt dit product geheel digitaal aanvragen met behulp van uw DigiD inlogcode. Nog geen DigiD? Ga naar de DigiD-website en maak uw eigen account aan (gratis).
 • U kunt uw bestelling online betalen met behulp van iDEAL.
 • Kosten €4,90,-
 • Let op: De gemeente stuurt het uittreksel per post naar u toe, het uittreksel is momenteel langer onderweg omdat de post er langer over doet om het te bezorgen.

Vraag een uittreksel persoonsgegevens BRP aan

Persoonlijk aanvragen

Wilt u het uittreksel liever persoonlijk aanvragen? Maar hiervoor dan een afspraak.

Maak een afspraak

Neem de volgende zaken mee naar uw afspraak aan het gemeenteloket:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld
 • Kosten €9,30,-

Schriftelijk aanvragen

Stuur de volgende zaken op naar de gemeente:

 • brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt
 • uw handtekening op de brief
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Kosten €9,30,-

Iemand machtigen

Wilt u iemand machtigen om uw BRP-uittreksel aan te vragen? Dan schrijft u een brief met daarin de volgende informatie:

 • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt
 • naam van de gemachtigde
 • uw handtekening
 • handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde vraagt uw BRP-uittreksel persoonlijk aan bij het gemeenteloket. De gemachtigde neemt hiervoor de volgende documenten mee:

 • geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde
 • (kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • de ondertekende machtigingsbrief

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aanvragen

 • Woont u in het buitenland? Of staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).
 • U kunt een RNI-uittreksel aanvragen bij één van de RNI loketgemeenten. U kunt dit document in meerdere talen krijgen.

Hoe lang duurt het?

 • Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt (vergeet hiervoor niet een afspraak te maken), krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Als u het uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.

Extra informatie

Meertalig modelformulier

Als u een document in een ander EU-land wilt gebruiken, welke u heeft aangevraagd bij de gemeente, dan kan die autoriteit vragen om een meertalig modelformulier. Dit formulier is een vertaling van het document dat is afgegeven. Het meertalig modelformulier moet altijd samen met het originele document ingeleverd worden.

Hoe werkt het?

U kunt een meertalig modelformulier alleen aanvragen bij de gemeente die ook het originele document heeft afgegeven. Heeft u nog geen origineel document? Dan kunt u dit tegelijk met het meertalig modelformulier aanvragen.

Kosten

Kosten voor een meertalig modelformulier bedragen € 9,30,-.

U betaalt kosten voor het meertalig modelformulier en de kosten voor het originele document.

Neem voor meer informatie contact met ons op (0475) 85 90 00