Wat is de intaketafel

Heeft u een droom of een idee? De intaketafel is er om uw droom of idee te bespreken, we begeleiden u door het proces.

De intaketafel stelt deze vraag centraal: heeft de ontwikkeling perspectief en is deze kansrijk? Is het geen gewenste ontwikkeling dan weet u in een vroeg stadium waar u aan toe bent.

Intaketafel

 1. Momenteel bezig: U heeft een idee/plan

  Bent u ondernemer of vertegenwoordigt u een bedrijf?
  Neem dan contact op met ons ondernemersteam via ondernemersteam@leudal.nl

  Vertegenwoordigt u een groep inwoners of bent u een maatschappelijke organisatie?
  Neem dan contact op met een van onze procesregisseurs via platforms@leudal.nl

 2. Momenteel bezig: Er vindt een gesprek plaats

  Gemeente denkt met u mee
  Tijdens het gesprek met de gemeente vormen we samen een beeld van uw idee of plan. We helpen u uw idee concreter te maken.

 3. Afgerond: De gemeente neemt uw plan mee

  Intern voeren wij het gesprek met collega's om te bekijken hoe uw plan past
  Wij checken of wij voldoende informatie hebben om uw plan op de intaketafel te bespreken. Hierbij wordt meegenomen:

  - belangen van de omgeving

  - uitvoerbaarheid van het idee of plan op basis van uw ondernemersplan en de ambities van de gemeente

 4. Afgerond: De gemeente neemt contact met u op

  Wat heeft de gemeente nog nodig?
  Alvorens u met uw plan naar de intaketafel kan, laat uw contactpersoon weten welke informatie er nog nodig is en wat u daarvoor moet doen.

 5. Momenteel bezig: U werkt uw plan verder uit

  U vult het formulier aanvraag behandeling initiatief intaketafel in
  U werkt uw idee of plan globaal uit zodat dit gereed is voor inbreng op de intaketafel.

 6. Momenteel bezig: Uw plan is gereed voor de intaketafel

 7. Afgerond: Behandeling van uw plan

  Uw plan wordt op de intaketafel besproken
  Iedere dinsdag vindt de intaketafel online plaats. Via uw contactpersoon wordt het initiatief aangemeld voor de intaketafel. U ontvangt een aanmeldlink via de mail.

  U heeft de mogelijkheid om uw plan op de intaketafel te presenteren. Beleidsadviseurs die betrokken zijn bij uw plan zijn hierbij uitgenodigd.

  Vanuit de intaketafel wordt een advies geformuleerd inzake kansrijkheid.

 8. Afgerond: Uw plan is kansrijk

  U kunt nu verder
  Nadat uw plan kansrijk is bevonden kunt u verder gaan met de uitwerking van uw plan. In de meeste gevallen is er nog een procedure nodig.

 9. Momenteel bezig: Uw plan is niet kansrijk

  U kunt niet verder met uw plan

 10. Momenteel bezig: Bericht van de gemeente

  Uw contactpersoon brengt u op de hoogte
  U krijgt een terugkoppeling van de uitkomst. Dit kan ongeveer 10 tot 15 werkdagen duren.

Wat kost het? 

Het indienen van een plan voor de intaketafel is gratis. 

Hoe nu verder? 

Indien uw plan als kansrijk is beoordeeld kunt u het plan verder uitwerken. Wij adviseren u om dan naar de vervolgstap Conceptverzoek te gaan. Tijdens deze stap wordt de haalbaarheid van het plan getoetst. 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen hoe u de kansrijkheid van uw plan kunt laten toetsen en wilt u op weg geholpen worden? 
Bent u ondernemer of vertegenwoordigt u een bedrijf?

Neem dan contact op met ons ondernemersteam via ondernemersteam@leudal.nl

Vertegenwoordigt u een groep inwoners of bent u een maatschappelijke organisatie?
Neem dan contact op met een van onze procesregisseurs via platforms@leudal.nl