Wat is het?

Voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Of u voor uw activiteit een omgevingsvergunning voor het voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak nodig heeft, kunt u snel te weten komen door op Omgevingsloket online(externe link) de vergunningcheck te doen. Overleg zonodig met de gemeente.

Wat zijn de kosten?

Voor het in behandeling nemen van vergunningaanvragen betaalt u leges. Lees meer over de leges omgevingsvergunning bij het product "omgevingsvergunning Leudal" onder het kopje "Kosten".

Hoe werkt het?

Drie typen uitingen van reclame zijn altijd vergunningplichtig. Reclame-uitingen die bouwwerken betreffen. Een bouwwerk is een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal. Klik hier voor meer informatie omtrent het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Termijnen

De wettelijke beslistermijn voor een omgevingsvergunning voor het voeren van handelsreclame op of aan onroerende zaak is inn beginsel 8 weken. Binnen genoemde termijn moet de gemeente een beslissing nemen en mededelen aan de aanvrager.

Bezwaar en beroep

Tegen alle besluiten met betrekking tot vergunningverlening kunnen belanghebbenden bezwaar maken en kan iedereen zienswijzen indienen. Vervolgens kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank en ten slotte hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep heeft geen schorsende werking. Als u de uitvoering van de vergunning wil trachten te voorkomen dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Wat heb ik nodig?

Bekijk bij het product “omgevingsvergunning” onder het kopje ‘meenemen’ welke gegevens u bij uw aanvraag moet indienen.

Heeft deze informatie u geholpen?