Wat is het?

De winter is begonnen. Voor de gemeente betekent dit dat we weer extra alert zijn op winterse omstandigheden die de situatie op de weg kunnen verslechteren. Om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden, wordt er op een groot aantal wegen gestrooid. Van u als weggebruiker vragen we ook extra oplettendheid en alertheid op momenten dat u in winters weer de weg op gaat. Op de meeste wegen wordt de gladheid bestreden door de gemeente, maar er zijn ook wegen binnen onze gemeentegrenzen waar de Provincie de gladheidbestrijding uitvoert.

De gemeente Leudal is al ruim voor de aanvang van het winterseizoen begonnen met de voorbereidingen op mogelijke sneeuwval en gladheid. Zo is de zoutvoorraad op peil gebracht, zijn alle zoutstrooiers gekeurd, hebben de gladheidcoördinatoren een extra bijspijkercursus gehad en zijn met de aannemer die voor ons de wegen strooit alle scenario’s doorgesproken. Wij doen alles wat wij kunnen om het voor de gebruikers van de openbare weg zo veilig mogelijk te maken en te houden en zijn klaar voor de komende winter.

Hoe werkt het?

Omdat we niet alles kunnen strooien, is in onze gemeente gekozen voor het strooien van onder andere de doorgaande wegen en de vrij liggende fietspaden. Onderstaand ziet u de overzichten van de strooi- en sneeuwroutes per kern. De strooiroutes worden regulier gestrooid bij melding van gladheid, de sneeuwroutes zijn alleen de hoofdwegen en fietspaden die bij sneeuwval gestrooid en eventueel geschoven worden.

De locaties waar gestrooid en sneeuw geruimd wordt staan hieronder.

Wat moet ik doen?

 • Houd uw eigen stoep sneeuw- en ijsvrij. U kunt zelfs hiervoor eventueel strooizout aanschaffen.
 • Help uw (minder valide-) buren door ook hun stoep te vegen of de afvalcontainer buiten te zetten bij gladheid.
 • Bij sneeuw kunt u beter eerst vegen en daarna (indien nodig) strooien.
 • Houdt bij het vegen goten en putten vrij van sneeuw.
 • Strooi eventueel zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

Let op! Blijf alert op gladheid, ook als er net is gestrooid. Strooizout gaat beter werken naarmate er meer verkeer over de gestrooide weg heeft gereden. De weggebruikers houden altijd zelf de verantwoordelijkheid om het weggedrag aan te passen aan de (plaatselijke) omstandigheden.

Wat doet de gemeente en wat kunt u zelf doen?

Tekstversie infographic gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

Het gladheidseizoen begint 1 november en eindigt 1 april.
We hebben onze gladheidsbestrijding uitbesteed aan Hendrickx Horn b.v.

WAT DOEN WE

Als gemeente beschikken we over een eigen weerstation. Zo zijn we van uur tot uur op de hoogte van de weersomstandigheden en de conditie van onze wegen.

Om gladheid te voorkomen strooien we preventief. Dit doen we op basis van de weersverwachting.
Als er sneeuw valt, schuiven we de sneeuw weg en strooien we extra zout.

Het wegschuiven van sneeuw vraagt veel tijd. Om de wegen in een korte tijd sneeuwvrij te krijgen zijn de zogenaamde sneeuwroutes korter qua lengte, dan de strooiroutes. We strooien dus meer zout, dan dat we sneeuw wegschuiven.

Waar je ook woont, je bereikt altijd een gestrooide route binnen een straal van 500 meter. Op alle fietspaden in de gemeente wordt op tijd zout gestrooid. 

Gladheidscoördinatoren

Gladheidcoördinatoren van de gemeente zijn elke week bij toerbeurt verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding. Onze mensen controleren 24 uur per dag of er gestrooid of sneeuw weggeschoven moet worden. 

Materiaal

De gemeente heeft:

 • 5 hoofdrijbaanstrooiers;
 • 3 fietspadstrooiers;
 • 8 sneeuwploegen.

We strooien met nat zout.

 • Nat zout plakt beter aan het wegdek en waait minder snel weg. Hierdoor verbruiken we minder zout.
 • Nat zout is beter voor het milieu.
 • Door nat zout kunnen onze zoutstrooiers sneller rijden, waardoor de strooiroutes in kortere tijd gestrooid zijn.

Voor een actueel overzicht van de sneeuw- en strooiroute kijk op de website: https://www.leudal.nl/gladheid-bestrijden