In de (sociale) media heeft u kunnen lezen dat de Rijksoverheid de gemeenten geld geeft om een energietoeslag te gaan betalen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft hierover een besluit genomen.

Leudal keert de toeslag automatisch uit aan uitkeringsgerechtigden

Als u een uitkering van de gemeente Leudal ontvangt, hoeft u niets te doen. U krijgt het bedrag van € 800,- vanzelf in de laatste week van april 2022 op uw rekening gestort. U ontvangt hierover een brief.
Sommige inwoners, zoals bewoners van een instelling, jongeren tot 21 jaar, studenten en personen die dak- of thuisloos zijn, komen niet voor deze regeling in aanmerking.

Zelf de toeslag aanvragen

Vanaf 11 mei 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de eenmalige energiesubsidie. Dat kan gemakkelijk via een digitaal formulier op deze website. Meer informatie én het aanvraagformulier vindt u op de speciale productpagina 'Eenmalige energietoeslag 2022'

Wie ontvangt de toeslag en wanneer?

In de onderstaande tabel staat uitgelegd wie recht heeft op de Energietoeslag en wanneer u de toeslag ontvangt. Per huishouden ontvangt u eenmaal de energietoeslag.

Voor wie is de energietoeslag

Wanneer ontvangt u de energietoeslag?

Inwoners die op 1 maart 2022 een bijstandsuitkering, een IOAW, IOAZ, Bbz-uitkering of AIO-uitkering ontvangen en inwoners die op 1 maart 2022 periodiek bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag ontvangen.

April 2022.
U hoeft de toeslag niet aan te vragen.

U ontvangt maximaal 120% van het minimum loon

U moet de toeslag zelf aanvragen.
Mei 2022.

U ontvangt een IOW-uitkering

U moet de toeslag zelf aanvragen.
Mei 2022.

U ontvangt een AOW-uitkering (plus eventueel een klein pensioen)  

U moet de toeslag zelf aanvragen.
Mei 2022.

Behoort u tot meerdere doelgroepen, bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering ontvangt en ook een individuele Inkomenstoeslag? Dan krijgt u eenmaal de energietoeslag op uw rekening gestort.

De energietoeslag van € 800,- is niet genoeg

De gemeente Leudal begrijpt dat de € 800,- euro energietoeslag niet voldoende is om uw hogere energiekosten volledig te compenseren.