Wat is de energietoeslag?

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig een energietoeslag van € 1.300,- krijgen. Dit bedrag is bedoeld om inwoners te helpen bij het betalen van de hoge energierekening.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Leudal als u op de aanvraagdatum:

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • in de gemeente Leudal woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm. Hierbij kijken we naar uw inkomen in de referteperiode. De referteperiode is de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum; en
 • een zelfstandige woonruimte bewoont, waarvoor u een eigen energienota betaalt.

Wanneer heb ik geen recht op de energietoeslag?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de datum van de aanvraag:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent en geen zelfstandige woonruimte bewoont; of
 • jonger bent dan 27 jaar, geen zelfstandige woonruimte bewoont en studiefinanciering krijgt; of
 • in een (zorg)inrichting woont, zoals bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de Participatiewet; of
 • enkel op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt de eenmalige energietoeslag gemakkelijk digitaal aan via onderstaande button. U heeft hiervoor uw DigiD-inloggegevens nodig. Heeft u een partner, dan dient uw partner de aanvraag ook digitaal te ondertekenen met zijn/haar eigen DigiD-inlogcode.

TIP: lees eerst onderstaande veelgestelde vragen en antwoorden.

>> Start hier uw aanvraag eenmalige energietoeslag 2022

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging op het opgegeven e-mailadres.

U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag.

Hoe hoog is een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm?

Hieronder staan de bedragen die gelden per 1 juli 2022. Deze zijn van toepassing bij aanvragen energietoeslag vanaf 1 augustus 2022:

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd*

Vanaf AOW-leeftijd*

Alleenstaande (ouder)

€ 1.256,08

€ 1.397,27

Samenwonend/getrouwd

€ 1.794,40

€ 1.892,81

* Maximaal netto inkomen per maand zonder vakantiegeld.

Welke bewijsstukken moet ik overleggen?

Gedurende het aanvraagproces wordt er gevraagd om diverse bewijsstukken. Welke bewijsstukken, en hoeveel, is afhankelijk van uw situatie. Onderstaand treft u een opsomming van mogelijke bewijsstukken die worden gevraagd.

Tip: zorg ervoor dat u deze bestanden digitaal klaar heeft staan zodat u ze gemakkelijk kunt invoegen (uploaden) tijdens het digitale aanvraagproces. Geef deze bestanden ook een duidelijke naam. Bijvoorbeeld: kopie ID-bewijs, salarisstrook of uitkeringsspecificatie.

Bewijsstukken die u moet overleggen:

 • Kopie van een geldig Nederlands paspoort of ID-kaart;
 • Kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs (geen rijbewijs);
 • Kopie rekeningafschrift voor controle van uw bankrekeningnummer;

Overzicht mogelijke aanvullende bewijsstukken van u en uw eventuele partner. Bewijsstukken van inkomen moeten gaan over de maand voorafgaand aan de maand waarin u de aanvraag indient.

 • Kopie salarisspecificatie;
 • Kopie recente jaarrekening/aangifte omzetbelasting;
 • Kopie uitkeringsspecificatie(s);
 • Kopie uitkering AOW, bedrijfspensioen en/of lijfrente-uitkering;
 • Kopie afschrift overboeking alimentatie of kopie echtscheidingsconvenant;
 • Kopie afschrift overboeking kinderalimentatie of kopie ouderschapsplan;
 • Kopie beschikking heffingskorting Belastingdienst;
 • Kopie bewijsstuk(ken) overige inkomsten;

Wanneer hoef ik geen aanvraag in te dienen?

Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen. Dit geldt voor u als u aan de voorwaarden voldoet en op 1 maart 2022:

 • een uitkering van de gemeente ontvangt (Participatiewet, IOAW of IOAZ); of
 • periodieke bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen; of
 • bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt.

U heeft de energietoeslag dan al op uw rekening (of die van uw partner) ontvangen. U kunt de energietoeslag maar één keer krijgen.

Is geen van deze situaties op u van toepassing? Dan kunt u met dit aanvraagformulier de energietoeslag aanvragen.
 

Wanneer heb of ben ik een partner?

Voor de toepassing van deze tijdelijke regeling bent u partner als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Op die manier kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag en zorgt de gemeente dat de toeslag bij de mensen terecht komt voor wie hij bedoeld is.

We vertrouwen erop dat u bij uw aanvraag alle informatie volledig en juist doorgeeft. Dan voorkomt u dat u het bedrag moet terugbetalen.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Tot wanneer kan ik een aanvraag eenmalige energietoeslag indienen?

Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekening te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen!

Neem contact op met PLANgroep via telefoonnummer 0345-479779 of stuur een mail naar leudal@plangroep.nl

Kijk op webloket.plangroep.nl/leudal(externe link) welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.

Hulp nodig bij de aanvraag energietoeslag?

Hiervoor kunt u op woensdagmiddag terecht bij het gratis inloopspreekuur van IDO/FIP (een initiatief van Bibliocenter en Synthese Leudal). 

Elke woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur in de bibliotheek Heythuysen.