Subsidieregeling Evenementen

Evenementen zorgen voor sociale samenhang, waardoor de leefbaarheid in de kernen van de gemeente Leudal behouden blijft. Actieve verenigingen en betrokken inwoners spelen hierin een belangrijke rol. 

De subsidieregeling Evenementen richt zich op evenementen die in de kernen van Leudal worden georganiseerd en maakt onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote evenementen. 

Een evenement wordt omschreven als een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis, die door een initiatiefnemer bewust is gepland en die gericht is op een bepaalde doelgroep om met een bewust gekozen vorm een bepaald doel te bereiken. 

Hou er rekening mee dat voor bepaalde evenementen ook een vergunning benodigd is. Meer informatie vindt u op de pagina 'Evenementenvergunning in Leudal'. 

Voor wie is deze regeling bedoeld? 

De regeling is bedoeld voor organisatoren van evenementen die plaatsvinden in Leudal of in hoofdzaak gericht zijn op de inwoners van Leudal. 

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

U dient minimaal 12 weken voor het plaatsvinden van het evenement een subsidie aan te vragen. 

Voor welke activiteiten kunt u een subsidie aanvragen? 

Voor drie verschillende onderdelen kan een subsidie worden aangevraagd: 

1. Uw evenement draagt bij aan: 

  • De sociale samenhang binnen een kern (klein evenement) of
  • De verbinding van meerdere kernen (middelgroot evenement) of
  • De identiteit van de gemeente Leudal in haar geheel (groot evenement). 

U kunt een aanvullende subsidie ontvangen als uw evenement bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van Sport & Gezondheid, Kunst & Cultuur, of Recreatie & Toerisme. 

2. Een subsidie kan worden aangevraagd voor de organisatie van volksfeesten zoals Sinterklaasintochten en Koningsdagvieringen. 

3. Evenementen die niet in Leudal plaatsvinden, maar wel bijdragen aan bovengenoemde gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Hoe vraag ik aan?

U maakt het gebruik van het online aanvraagformulier. Aanvragen gaat snel en gemakkelijk.

>> Start hier uw aanvraag subsidie

Meer informatie

Lees de subsidieregeling goed door alvorens aan uw aanvraag te beginnen. De regeling is hier te vinden op Overheid.nl(externe link).

In 2021 heeft de gemeente Leudal Evenementenbeleidlink naar pdf bestand opgesteld en op 1 januari 2022 is de bijbehorende subsidieregeling in werking getreden. Ook kan het Uitvoeringsbeleid Evenementen 2020 van toepassing zijn.  

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Team Beleid Samenleving info@leudal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475) 85 90 00.