LET OP! Tot 19 januari 2021 mogen er geen huis aan huis verkoopacties of collectes plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk of er na deze datum wel weer acties mogen plaats vinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met medewerkers APV/Bijzondere wetten, team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Er zijn momenteel geen collectes of verkoopacties.

Collectevergunning aanvragen

Vraag een collectevergunning aan

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. (0475) - 85 90 00.