Gewijzigde regels voor collecten en verkoopacties door verenigingen per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 vervalt onder andere de Algemene plaatselijke verordening (APV) en treedt de  Algemene verordening gemeente Leudal in werking.

Volgens de Algemene verordening hoeven er voor afzonderlijke collecten voor goede doelen en verkoopacties door verenigingen (zoals bijvoorbeeld paaseierenacties, potgrondacties) geen vergunningen meer aangevraagd te worden.
Het indienen van een melding door het invullen van een meldingsformulier is voldoende. Dit moet minimaal drie weken voorafgaand aan de collecte of verkoopactie plaatsvinden. 

Wilt u bij de indiening van uw melding zoveel mogelijk rekening houden met de vrije periodes op het Landelijk collecterooster(externe link).

Dien hier uw melding in(externe link)

De ingediende melding wordt opgenomen in onderstaand overzicht. In dit overzicht vindt u de collectes en verkoopacties die gedurende een bepaalde tijdsperiode en in een bepaalde kern gaan plaatsvinden.

Deze meldplicht geldt overigens niet voor collectes die worden gehouden door instellingen met het CBF keurmerk. Deze instellingen zijn niet meldingsplichtig. 

 • Collecte gemeente Leudal -

  tot

  Wie: Epilepsiefonds
  Wat: Collecte
  Waar: alle kernen gemeente Leudal

  collecte
 • Collecte Buggenum

  -

  Wie: Kindervakantiewerk Buggenum
  Wat: Collecte op 7 juni 2023 voor de kindervakantiewerkactiviteiten
  Waar: Buggenum

  collecte
 • Auto's wassen Ell

  -

  Wie: Jeugdwerk Ell
  Wat: Auto’s wassen op het Scheijmansplein
  Waar: Kern Ell

  Verkoopactie
 • Landelijke collecte gemeente Leudal

  tot

  Wat: Collecte
  Wie: Rode kruis
  Waar: alle kernen gemeente Leudal

  collecte

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. (0475) - 85 90 00.