Gewijzigde regels voor collecten en verkoopacties door verenigingen per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 vervalt onder andere de Algemene plaatselijke verordening (APV) en treedt de  Algemene verordening gemeente Leudal in werking.

Volgens de Algemene verordening hoeven er voor afzonderlijke collecten voor goede doelen en verkoopacties door verenigingen (zoals bijvoorbeeld paaseierenacties, potgrondacties) geen vergunningen meer aangevraagd te worden.
Het indienen van een melding door het invullen van een meldingsformulier is voldoende. Dit moet minimaal drie weken voorafgaand aan de collecte of verkoopactie plaatsvinden. 

Wilt u bij de indiening van uw melding zoveel mogelijk rekening houden met de vrije periodes op het Landelijk collecterooster.

Dien hier uw melding in

De ingediende melding wordt opgenomen in het collecteoverzicht op onze website. 
In dit overzicht vindt u de collectes en verkoopacties die gedurende een bepaalde tijdsperiode en in een bepaalde kern gaan plaatsvinden.

Deze meldplicht geldt overigens niet voor collectes die worden gehouden door instellingen met het CBF keurmerk. Deze instellingen zijn niet meldingsplichtig. 

Wat is het?

Wilt u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen houden? Dan moet u dit minstens drie weken van tevoren melden bij de gemeente. Anders is de collecte verboden. De meldplicht geldt niet als u beschikt over een CBF keurmerk.

Wat zijn de kosten?

De melding kost niets.

Hoe werkt het?

Voor de melding kunt u gebruik maken van een door de gemeente vastgesteld meldformulier.

Heeft u gevonden wat u zocht?