Wat is het?

Volgens de Algemene verordening hoeven er voor afzonderlijke collecten voor goede doelen en verkoopacties door verenigingen (zoals bijvoorbeeld paaseierenacties, potgrondacties) geen vergunningen meer aangevraagd te worden.
Het indienen van een melding door het invullen van een meldingsformulier is voldoende. Dit moet minimaal drie weken voorafgaand aan de collecte of verkoopactie plaatsvinden. 

Wilt u bij de indiening van uw melding zoveel mogelijk rekening houden met de vrije periodes op het Landelijk collecterooster.

Hoe werkt het?

Voor de melding kunt u gebruik maken van onderstaand meldformulier.

Dien hier uw melding in

De ingediende melding wordt opgenomen in het collecteoverzicht op onze website. 
In dit overzicht vindt u de collectes en verkoopacties die gedurende een bepaalde tijdsperiode en in een bepaalde kern gaan plaatsvinden.

Deze meldplicht geldt overigens niet voor collectes die worden gehouden door instellingen met het CBF keurmerk. Deze instellingen zijn niet meldingsplichtig. 

Wat kost het?

De melding kost niets.

Extra informatie

Onder collecteren valt ook:

  • leden- en donateurswerving en
  • lotenverkoop door goededoelenloterijen