Wat is het?

De zwarte rat wordt de laatste jaren weer steeds vaker gesignaleerd in Leudal. Vooral bij agrarische bedrijven in het buitengebied duikt deze ziekteverspreider op. Om het gezondheidsrisico en de economische schade beheersbaar te houden, is het noodzakelijk dat u bij signalering de gemeente op de hoogte stelt.

U herkent de aanwezigheid van zwarte ratten aan de volgende sporen:

 • uitwerpselen: donker, spoelvormig met spitse uiteinden, gemiddeld 1 cm lang en 2-3 mm dik;
 • voetsporen (‘prenten’) en buiksmeersporen in stof;
 • veegsporen op plaatsen waar ratten steeds dezelfde route kiezen;
 • ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl dit in de omgeving wel aanwezig is;
 • knaagsporen aan onder meer vruchtdragende struiken, verpakkingsmateriaal, houten vloeren, isolatiemateriaal, kabels en leidingen.

Wat moet ik doen?

Als u zwarte ratten hebt gezien of vermoedt, dan is het van belang dat u ze ‘buitenshuis’ houdt. Dat doet u door:

 • volières muis- en ratdicht te maken en houden;
 • alleen tuinafval en dus geen etensresten op een composthoop te gooien;
 • afgevallen fruit op te ruimen en bij vraatsporen het valfruit onmiddellijk weg te halen;
 • in het najaar alert te zijn op vraatsporen aan kiwi, druiven, passievruchten, noten en dergelijke;
 • vogels alleen bij te voeren bij vorst;
 • voer voor huisdieren en vee goed af te sluiten;
 • ventilatieopeningen en andere openingen in gevels, deuren of daken dicht te maken;
 • begroeiing tegen bebouwing te vermijden;
 • openhaardhout zodanig op te stapelen dat er geen nestplaats mogelijk is.

Direct melden

Heeft u een of meerdere ratten gesignaleerd of gevangen, doe dan direct een melding overlast zwarte rat

Bedrijf slopen?

Als u een voormalige pluimvee-, varkens- en/of rundveestal gaat slopen, is het van belang dat de ongediertebestrijding afdoende afgerond is. De rat nestelt zich voornamelijk rondom de daken. Daar begint ook meestal de sloop. Zodra begonnen wordt met slopen verspreidt de rat zich in de omgeving en ontstaan de bijbehorende overlast en klachten.

Als u sloopplannen heeft, moet u in ieder geval contact opnemen met de ongediertebestrijders van de gemeente. Zij kunnen u adviseren om verspreiding van de zwarte rat te voorkomen. Dit kan via tel: (0475) 85 90 00 of ongediertebestrijding@leudal.nl.

Extra informatie

De projectgroep Zwarte Rat Noord & Midden-Limburg heeft een speciale website gelanceerd met uitgebreide informatie over de zwarte rat. Kijk voor meer info op www.zwarterat.eu(externe link)